Algemene voorwaarden Menzis app

Bekijk de algemene voorwaarden van de Menzis app.

1. Toepasselijkheid

1.1          Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Menzis-app en op alle informatie en diensten die via de Menzis-app worden aangeboden. 

2. Verklaring

2.1 Ik ga akkoord met de volgende voorwaarden: De door mij verstrekte gegevens inclusief de inhoud van de nota(‘s) zijn juist en de door mij ingevulde gegevens zijn naar waarheid ingevuld; De op de nota(‘s) vermelde bedragen zijn door mij of door degene op wie de nota(‘s) betrekking hebben verschuldigd of betaald; Ik machtig hierbij Menzis om bij de zorgaanbieder informatie in te winnen over de ingediende nota, de verleende zorg en de kosten daarvan; Ik zal de originele nota(‘s) drie jaren na vandaag bewaren en deze aan Menzis opsturen zodra zij dat vraagt.  

3. Menzis app

3.1          De Menzis Applicatie (Menzis-app) is gratis te downloaden via de Apple store en/of Google Play Store.

3.2          Door de Menzis-app te downloaden verkrijgt de gebruiker een niet-exclusief en niet- overdraagbaar recht om de Menzis-app op haar/zijn Apple of Android smartphone of tablet te gebruiken.
3.3          Het is niet toegestaan om de Menzis-app aan anderen op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen of op een netwerk aan te sluiten waardoor de Menzis-app via andere apparaten gebruikt zou kunnen worden.

3.4          Het is niet toegestaan de Menzis-app op welke wijze dan ook te bewerken.

3.5          Door installatie van de Menzis-app stemt de gebruiker ermee in dat Stichting Menzis Beheer gegevens mag verzamelen over het gebruik van deze app. Dit zijn generieke gegevens die niet tot de persoon kunnen worden herleid. Dit doet Menzisdoor middel van Google Firebase, waarbij enkele analytische cookies worden geplaatst op het toestel van de gebruiker. Deze verkregen informatie is bedoeld om het gebruik van de declaratie-app te analyseren en op basis daarvan de dienstverlening te verbeteren. De verkregen informatie wordt niet gedeeld met Google. Meer informatie over de cookiepolicy en het privacystatement is te lezen op de website van Menzis.

3.6 Menzis bewaart gegevens over wie er op welk moment inlogt in de app gedurende 6 maanden. Menzis bewaart de combinatie van uw verzekerdennummer, het  door u gebruikte apparaat en het tijdstip van loggen. Deze gegevens worden gebruikt om problemen met de app op te lossen.

4. Menzis

4.1          De Menzis-app wordt aangeboden door Stichting Menzis Beheer, kantoorhoudende te (6709 DZ) Wageningen aan de Lawickse Allee 130, Kvk nr: 41029179.

4.2          Menzis doet haar best, maar garandeert niet dat de Menzis-app foutloos, virusvrij en ononderbroken zal functioneren. Menzis is niet aansprakelijk voor enige schade die mogelijk zou kunnen ontstaan, in welke vorm dan ook, door het gebruik van de Menzis-app.

4.3          Het staat Menzis vrij om het aanbieden van de Menzis-app en daarmee verbonden het verstrekken van informatie en de diensten op elk moment te staken. Op dat moment eindigt van rechtswege het gebruiksrecht van de Menzis-app en dient de Menzis-app van het apparaat te worden verwijderd.

4.4          Het staat Menzis vrij om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

5. Intellectueel eigendomsrechten

5.1          Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Menzis-app, de informatie en de diensten die via de Menzis-app worden aangeboden, berusten bij Menzis. Het is zonder toestemming van Menzis niet toegestaan om betreffende informatie en diensten openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.