Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heeft u of iemand die u kent langdurige zorg nodig? Bijvoorbeeld vanwege vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking? Daarvoor is de Wet langdurige zorg, de Wlz.

Langdurige zorg regelt u met het zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg bij u in de regio. Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor iedereen in de regio’s Groningen, Twente of Arnhem. Ook als u niet verzekerd bent bij Menzis. Heeft u deze intensieve zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken of u recht heeft op langdurige zorg. Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg die u nodig heeft op een manier die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of bij een zorgaanbieder. Hoe u deze zorg regelt, leggen we uit in onderstaande video.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Zo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er sprake zijn van een ziekte of aandoening waardoor u de rest van uw leven 24 uur per dag toezicht of zorg in de buurt nodig heeft. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie: een besluit dat u recht geeft op Wlz-zorg. Is het nog niet helemaal duidelijk of u uw leven lang ondersteuning en zorg nodig heeft? Dan krijgt u (nog) geen zorg vanuit de Wlz.

  • Weten hoe u een Wlz-aanvraag kunt doen? U leest op de website van het CIZ welke stappen u moet doorlopen.
  • Direct een aanvraag doen? Dat kan via de website van het CIZ.
  • Wist u dat u uw gemeente kunt vragen om u te helpen bij uw aanvraag? Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijke cliĆ«ntondersteuning’.

Doe de Wlz-check

Wilt u weten of uw zorg onder de Wlz valt? Doe de Wlz-check. Op deze manier kunt u nakijken of u recht heeft op zorg vanuit de Wlz.

Welke soorten langdurige zorg zijn mogelijk?

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u samen met het zorgkantoor in uw regio kijken welke zorg u nodig heeft. Deze zorg kan op verschillende manieren geleverd worden. U kunt kiezen hoe en waar u de zorg wilt ontvangen. Dit noemen we leveringsvormen. Er zijn verschillende leveringsvormen waar u uit kunt kiezen.

Kosten

Zorg vanuit de Wlz wordt betaald door de overheid en niet vanuit uw eigen zorgverzekering. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent voor uw zorgkosten. Als u in Nederland woont of werkt bent u automatisch verzekerd voor de Wlz. U hoeft dus geen aparte verzekering voor langdurige zorg af te sluiten.

Wat betaal ik zelf voor de Wlz?

  • Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als u ouder dan 18 jaar bent. Er is een hoge en een lage eigen bijdrage. Wat u precies betaalt, is afhankelijk van een aantal gegevens en wordt bepaalt door het CAK.
Met de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK berekent u eenvoudig en snel uw eigen bijdrage.

  • Bijkomende zorgkosten

Sommige kosten worden vanuit de Wlz betaald en sommige kosten uit de Wmo of Zorgverzekeringswet (Zvw), bijvoorbeeld voor hulpmiddelen. Daarnaast kunnen er ook nog bijkomende kosten zijn. Meer weten over deze kosten? Vraag het uw zorgaanbieder of zorgkantoor.