Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heeft u of iemand die u kent langdurige zorg nodig? Bijvoorbeeld vanwege vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking? Daarvoor is de Wet langdurige zorg, de Wlz.

Wanneer recht op zorg uit de Wet langdurige zorg?

U bent verzekerd voor de Wet langdurige zorg als u voldoet aan de voorwaarden. En als u een Nederlandse zorgverzekering heeft. U hoeft dus geen losse of andere verzekering af te sluiten.

Woont u in een zorginstelling en ontvangt u daar ook behandeling? Dan kan het zijn dat een aanvullende verzekering voor u niet meer nodig is. Dit hangt echter wel af van uw persoonlijke situatie. Uw zorgaanbieder kan u informeren welke zorg vanuit de Wlz in uw situatie vergoedt wordt. Onze zorgadviseur kan u adviseren over de wenselijkheid van een aanvullende verzekering in uw persoonlijke situatie.

Centrum Indicatiestelling Zorg 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijke organisatie. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

  • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een Wlz-indicatie: een besluit dat u recht geeft op Wlz-zorg.
  • Is het nog niet helemaal duidelijk of u uw leven lang ondersteuning en zorg nodig heeft? Dan krijgt u (nog) geen zorg vanuit de Wlz.

CIZ in beeld

Wlz-indicatie aanvragen

Wilt u weten of uw zorg onder de Wlz valt? Doe de Wlz-check. U krijgt advies of het zin heeft om een aanvraag voor een Wlz-indicatie bij het CIZ te doen.

Zo regelt u langdurige zorg

Heeft u een Wlz-indicatie? Voor vragen, advies of het regelen van langdurige zorg kunt u terecht bij het zorgkantoor. Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor iedereen in de regio's Groningen, Twente of Arnhem. Ook als u niet verzekerd bent bij Menzis. Kijk bij welk Zorgkantoor u terechtkunt.

Eigen bijdrage

Heeft u een Wlz-indicatie? Krijgt u zorg op basis van de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Met de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK berekent u snel en makkelijk uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.