Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Oudere dame en wijkverpleging met zorgplan

Heeft u langdurige zorg nodig, bijvoorbeeld bij vergevorderde dementie? Of een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking? Lees alles over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Oudere dame en wijkverpleging met zorgplan

Heeft u recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg?

U bent verzekerd voor de Wet langdurige zorg als u ook verzekerd bent voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met een Nederlandse zorgverzekering is dat zo. U hoeft dus geen losse verzekering af te sluiten.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijke organisatie. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

  • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een Wlz-indicatie: een besluit dat u recht geeft op zorg vanuit de Wlz.
  • Is het nog niet helemaal duidelijk of u uw leven lang ondersteuning en zorg nodig heeft? Dan krijgt u (nog) geen zorg vanuit de Wlz.

CIZ in beeld

Wlz-indicatie aanvragen

Wilt u weten of uw behoefte aan zorg onder de Wlz valt? Doe de Wlz-check. U krijgt advies of het zin heeft om een aanvraag voor een Wlz-indicatie bij het CIZ te doen.

 

    Zo regelt u langdurige zorg

    Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen? Voor vragen, advies of het regelen van langdurige zorg kunt u terecht bij het zorgkantoor van uw regio. Menzis Zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor iedereen in de regio Groningen, Twente of Arnhem. Dus ook als u niet verzekerd bent bij Menzis.

    Eigen bijdrage

    Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen? Ontvangt u zorg op basis van de Wlz? Dan betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoeveel eigen bijdrage u betaalt, heeft te maken met uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Met de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK berekent u snel en eenvoudig uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.