Digitale zorg in de GGZ

Digitale zorg is een volwaardige manier van zorgverlening. Het kan een persoonlijke ontmoeting vervangen en/of aanvullen. In de GGZ zijn verschillende mogelijkheden voor digitale zorg.

Wat is digitale zorg?

Digitale zorg is een verzamelnaam. Hieronder vallen alle digitale middelen voor passende en doelmatige zorg. Digitale zorg kan betekenen:

  • zorg aan verzekerden,

  • de organisatie van de zorg

  • en het (logistiek) ondersteunen van de verzekerde.

Binnen de GGZ kunt u denken aan:

  • het ontvangen van zorg via beeldbellen,

  • het volgen van e-healthmodules

  • óf het continu digitaal kunnen bekijken van uw dossier.

Vergoeding van digitale zorg

De vergoeding van digitale zorg is niet anders dan die van reguliere zorg. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u dit vergoed (los van een eventueel eigen risico). U moet dan wel een verwijzing van uw huisarts hebben. Daarnaast moet de zorg vallen onder de Basisverzekering. De exacte voorwaarden staan in de verzekeringsvoorwaarden.

Veiligheid en privacy

Uiteraard is een veilige online omgeving essentieel wanneer gebruik wordt gemaakt van digitale zorg. De zorgaanbieder moet dit ook goed ingeregeld hebben. U kunt hier bij uw zorgaanbieder ook navraag over doen.