Digitale zorg in de GGZ

Digitale zorg is een volwaardige manier van zorgverlening. Het kan een persoonlijke ontmoeting vervangen en/of aanvullen. In de GGZ zijn verschillende mogelijkheden voor digitale zorg.

Wat is digitale zorg?

Digitale zorg is een verzamelnaam. Hieronder vallen alle digitale middelen voor passende en doelmatige zorg. Digitale zorg kan betekenen:

 • zorg aan verzekerden,

 • de organisatie van de zorg

 • en het (logistiek) ondersteunen van de verzekerde.

Binnen de GGZ kunt u denken aan:

 • het ontvangen van zorg via beeldbellen,

 • het volgen van e-healthmodules

 • óf het continu digitaal kunnen bekijken van uw dossier.

 • Kan een GGZ-behandeling via digitale zorg?

  Jazeker. Digitale zorg is een volwaardige manier van zorgverlening. Het kan een persoonlijke ontmoeting vervangen en/of aanvullen. In de GGZ zijn verschillende mogelijkheden voor digitale zorg, zoals:

  • 100% online therapie.
  • Een combinatie van beeldbellen en persoonlijk contact (‘blended care’).
  • Zelfzorg via het gebruik van apps en e-healthmodules.
 • Wat zijn de voordelen van digitale zorg?

  • Versterkt uw eigen regie.
  • Geen of korte(re) wachttijd.
  • Zorg wanneer het u uitkomt.
  • Zorg vanuit uw eigen vertrouwde omgeving.
 • Is er in geval van digitale zorg sprake van behandeling door een bevoegd behandelaar?

  Ja. Voor digitale zorg gelden dezelfde voorwaarden als het gaat om de inzet van behandelaren als bij persoonlijk contact. Dit betekent dat er altijd een regiebehandelaar betrokken is. Deze voert de regie over het gehele zorgproces.

 • Is digitale zorg iets voor mij?

  Dit is een persoonlijke keuze. Digitale zorg is nog relatief onbekend, terwijl het diverse voordelen met zich meebrengt. Afhankelijk van de zorgvraag en persoonlijke voorkeuren kan digitale zorg dus zeker een optie zijn. De Zorgadviseurs van Menzis kunnen hierin adviseren.

 • Hoe werkt het verwijzen naar digitale zorg?

  De verwijzing naar digitale GGZ werkt niet anders dan een reguliere verwijzing. De huisarts kan een verwijzing naar een GGZ-behandelaar nodig achten. Hierbij kijkt hij samen met u welke zorgaanbieder een aanbod heeft dat past bij uw zorgvraag en voorkeuren. Dat kan dus ook een digitale behandelvorm zijn. Of een combinatie van fysieke en digitale behandeling.

 • Welke zorgvraag leent zich goed voor digitale zorg?

  Bij alle zorgvragen kan in meer of mindere mate gebruik worden gemaakt van digitale zorg. Als we het hebben over 100% online zorg, dan zijn er steeds meer zorgvragen die digitaal behandeld kunnen worden. Van oudsher gold dit al voor de behandeling van angst en depressie, maar dit schuift steeds meer op richting andere zorgvragen.

 • Is het bezit van een laptop of tablet nodig om digitale zorg te ontvangen?

  Om van digitale zorg gebruik te kunnen maken, is het bezit van een laptop of tablet handig. Met een mobiele telefoon kan dit echter in veel gevallen ook.

Vergoeding van digitale zorg

De vergoeding van digitale zorg is niet anders dan die van reguliere zorg. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u dit vergoed (los van een eventueel eigen risico). U moet dan wel een verwijzing van uw huisarts hebben. Daarnaast moet de zorg vallen onder de Basisverzekering. De exacte voorwaarden staan in de verzekeringsvoorwaarden.

Veiligheid en privacy

Uiteraard is een veilige online omgeving essentieel wanneer gebruik wordt gemaakt van digitale zorg. De zorgaanbieder moet dit ook goed ingeregeld hebben. U kunt hier bij uw zorgaanbieder ook navraag over doen.