Wachttijden in de zorg

Als u een arts, therapeut, tandarts of andere zorgverlener nodig heeft, wilt u snel aan de beurt zijn. Maar wat is een normale wachttijd in de zorg? Wij helpen u met vragen over wachttijden en zoeken graag voor u uit of het sneller kan.

COVID-19 kan invloed hebben op de planbare zorg en onze dienstverlening op het gebied van wachtlijstbemiddeling. Daarnaast kunnen besluiten over planbare zorg dagelijks wijzigen. Voor de meest actuele informatie vragen we u de website van het RIVM in de gaten te houden.

Hoelang moet u wachten op zorg?

Wat is een redelijke wachttijd voor bepaalde zorg? Daarover hebben zorgaanbieders in Nederland afspraken gemaakt. Dit zijn de zogenaamde Treeknormen. Hieronder ziet u wat de maximale wachttijd is voor verschillende soorten van zorg.

Bemiddeling bij wachttijden

Kunt u niet op korte termijn terecht bij uw zorgaanbieder? We zoeken voor u uit of het sneller kan. Dat is vaak zo. Door te bemiddelen bij wachttijden wordt u gemiddeld 48 dagen sneller geholpen. Deze service is gratis en benadeelt andere patiënten niet. U leest er meer over op onze pagina over bemiddeling bij wachttijden.