Wachttijden in de zorg

Als u een arts, therapeut, tandarts of andere zorgverlener nodig heeft, wilt u snel aan de beurt zijn. Maar wat is een normale wachttijd in de zorg? Moet u lang wachten of staat u op een wachtlijst? Dan kunnen we uitzoeken of het sneller kan.

Let op!

Door het stijgend aantal COVID-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg op. COVID-19 heeft zo ook invloed op de planbare zorg en onze dienstverlening op het gebied van wachtlijstbemiddeling. De besluiten over planbare zorg kunnen daarnaast dagelijks wijzigen. Voor de laatste informatie vragen we u de website van het RIVM in de gaten te houden.

Hoelang moet u wachten op zorg?

Wat is een redelijke wachttijd voor bepaalde zorg? Daarover hebben zorgaanbieders in Nederland afspraken gemaakt. Dit zijn de zogenaamde Treeknormen. Hier vindt u wat de maximale wachttijd is voor verschillende soorten van zorg.

Bemiddeling bij wachttijden

Kunt u niet op korte termijn terecht bij uw zorgaanbieder? We zoeken voor u uit of het sneller kan. Dat is vaak zo. Door te bemiddelen bij wachttijden wordt u gemiddeld 48 dagen sneller geholpen. Deze service is gratis en benadeelt andere patiënten niet. U leest er meer over op onze pagina over bemiddeling bij wachttijden.