Zorginkoopbeleid 2018

Medisch Specialistische Zorg

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.

Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de inkoopeisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.
Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan!

De algemene inkoopvoorwaarden 2018 worden begin mei 2017 gepubliceerd. Het zorginkoopbeleid voor Huisartsendiensten (HDS) valt onder een andere beleidsregel dan Huisartsenzorg en kent geen zorginkoopbeleid. De volledige inkoop is belegd in de regio. Huisartsenposten kunnen contact opnemen met de voor hen bekende regiomanagers van Menzis.

Waardegerichte zorginkoop heup- en knievervanging en staaroperaties

Menzis ziet waardegerichte zorginkoop als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Waardegericht inkopen is dan ook één van de drie pijlers van het zorginkoopbeleid 2018 van Menzis.

Samen met zorgaanbieders zet Menzis in 2018 stappen op weg naar meer waardegerichte zorg. In 2018 starten we met afspraken over waardegericht inkopen met zorgaanbieders voor de behandeling van heup- en knieartrose en met zorgaanbieders van staaroperaties. Bekijk de inkoopdocumenten.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.