Wachttijd voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten

Voor een aantal tandartsverzekeringen geldt een wachttijd van 1 jaar voor de vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie.

Wat is een wachttijd?

Voor een aantal tandartsverzekeringen geldt een wachttijd van 1 kalenderjaar voor de vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Dit betekent dat u het 1e jaar wel premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor die tandartsbehandelingen. U heeft recht op de vergoeding voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie vanaf het 2e kalenderjaar.

Waarom is er een wachttijd?

De kosten van orthodontie, kronen, bruggen en implantaten zijn hoog. Door de wachttijd houden we de tandartsverzekering voor iedereen betaalbaar. Heeft u een behandeling nodig waar een wachttijd voor geldt? Sluit de verzekering dan op tijd af. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 10 jaar die orthodontie nodig hebben.

Wachttijd 1 kalenderjaar geldt voor:

  • TandVerzorgd 750
  • GarantTandVerzorgd 750
  • Collectief Tand 750
  • Collectief Tand 1000

Overstappen naar Menzis zonder wachttijd

Kiest u bij Menzis voor een tandartsverzekering met uitgebreide dekking waar wachttijd op zit? Heeft u bij uw vorige verzekeraar ook al minimaal 1 jaar een tandartsverzekering met dezelfde vergoeding voor implantaten, kronen, bruggen of orthodontie gehad? Dan mag u de wachttijd bij Menzis overslaan.

Het enige wat u hoeft te doen is een formulier invullen met daarin vermeld voor welke tandartsverzekering van Menzis u kiest en voor wie u de wachttijd wilt laten vervallen.

Let op, voor iedere persoon op uw polis moet u een apart formulier invullen. Op dit moment kunt u geen wachttijd meer aanvragen.

Voor wie en welke verzekeringen is de Gelijk Over Regeling?

  • 18 jaar en ouder: GarantTandVerzorgd 750; Collectief Tand 750; Collectief Tand 1000 en TandVerzorgd 750.
  • Jonger dan 18: GarantTandVerzorgd 750; Collectief Tand 750; Collectief Tand 1000. De regeling geldt dus niet voor TandVerzorgd 750.

Gelijk over regeling

Binnen Menzis naar een hogere tandartsverzekering

Als u 18 jaar of ouder bent en bij Menzis al een tandartsverzekering heeft en wilt overstappen naar een hogere tandartsverzekering, dan geldt er soms een wachttijd voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Voor kinderen die voor het eerst voor de tandartsverzekering worden aangemeld, geldt altijd een wachttijd van 1 jaar.

Er geldt geen wachttijd als u 18 jaar of ouder bent en:

  • overstapt van Extra Aanvullend / TandVerzorgd 500 / Collectief Tand 500 naar TandVerzorgd 750 / Collectief Tand 750 / GarantTandVerzorgd 750;
  • overstapt van GarantTandVerzorgd 500 naar GarantTandVerzorgd 750;
  • overstapt van TandVerzorgd 750 naar Collectief Tand 750 / GarantTandVerzorgd 750.

In alle andere gevallen geldt 1 jaar wachttijd als u overstapt.

Heeft u met uw overstap geen wachttijd? 
Dan hoeft u geen gebruik te maken van de Gelijk-over-regeling. Wij voeren uw wijzigingsverzoek zonder wachttijd door.