Wachttijd voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten

Voor een aantal tandartsverzekeringen geldt een wachttijd van 1 jaar voor de vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie.

Wat is een wachttijd?

Voor een aantal tandartsverzekeringen geldt een wachttijd van 1 kalenderjaar voor de vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Dit betekent dat u het 1e jaar wel premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor die tandartsbehandelingen. U heeft recht op de vergoeding voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie vanaf het 2e kalenderjaar.

Waarom is er een wachttijd?

De kosten van orthodontie, kronen, bruggen en implantaten zijn hoog. Door de wachttijd houden we de tandartsverzekering voor iedereen betaalbaar. Heeft u een behandeling nodig waar een wachttijd voor geldt? Sluit de verzekering dan op tijd af. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 10 jaar die orthodontie nodig hebben.

Wachttijd 1 kalenderjaar geldt voor:

  • TandVerzorgd 750
  • Garant TandVerzorgd 750
  • Collectief Tand 750
  • Collectief Tand 1000

Overstappen van een andere verzekeraar naar Menzis, zonder wachttijd

Met onze Gelijk-over-regeling kunt u zonder wachttijd voor kronen, bruggen, implantaten of orthodontie van uw huidige verzekering overstappen naar Menzis. Dat kan als u een overstap maakt tussen vergelijkbare verzekeringen. Dat wil zeggen dat uw lopende verzekering elders ongeveer dezelfde vergoeding voor mondzorg kent. Verder kijken we of de verzekerde waarvoor u dit aanvraagt jonger of ouder dan 18 jaar oud is.

U kunt deze Gelijk-over-regeling op dit moment niet aanvragen. Dit kan na overstappen tot 1 april van het nieuwe jaar.

Overstappen binnen Menzis naar een hogere tandartsverzekering van Menzis

Als u 18 jaar of ouder bent en bij Menzis al een tandartsverzekering heeft en wilt overstappen naar een hogere tandartsverzekering, dan geldt er soms een wachttijd voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Voor kinderen die voor het eerst voor de tandartsverzekering worden aangemeld, geldt altijd een wachttijd van 1 jaar.

Er geldt geen wachttijd als u 18 jaar of ouder bent en:

  • overstapt van TandVerzorgd 500 / Collectief Tand 500 naar TandVerzorgd 750 / Collectief Tand 750 / GarantTandverzorgd 750;
  • overstapt van GarantTandverzorgd 500 naar GarantTandverzorgd 750;
  • overstapt van TandVerzorgd 750 naar Collectief Tand 750 / GarantTandverzorgd 750.

In alle andere gevallen geldt 1 jaar wachttijd als u overstapt.

Heeft u met uw overstap geen wachttijd? 
Dan hoeft u geen gebruik te maken van de Gelijk-over-regeling. Wij voeren uw wijzigingsverzoek zonder wachttijd door.