Wachttijd voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten

Vrouw bij de tandarts

Voor een aantal tandartsverzekeringen geldt een wachttijd van één jaar voor de vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie.

Vrouw bij de tandarts

Wat is een wachttijd?

Voor een aantal tandartsverzekeringen geldt een wachttijd van één kalenderjaar voor de vergoeding van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Een wachttijd van één kalenderjaar betekent dat u het eerste jaar wel premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor die specifieke tandartsbehandelingen. U heeft recht op de vergoeding voor kronen, bruggen, implantaten en orthodontie vanaf het tweede kalenderjaar.

 

Waarom is er een wachttijd?

De kosten van orthodontie, kronen, bruggen en implantaten zijn hoog. Door de wachttijd houden we de tandartsverzekering voor iedereen betaalbaar. Heeft u een behandeling nodig waar wachttijd voor geldt? Sluit de verzekering dan op tijd af. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 10 jaar die orthodontie nodig hebben.

 

Eén kalenderjaar wachttijd geldt voor:

  • TandVerzorgd 750
  • Garant TandVerzorgd 750
  • Collectief Tand 750
  • Collectief Tand 1000

Overstappen vanuit TandVerzorgd 750

  • Er geldt geen wachttijd wanneer u overstapt van TandVerzorgd 750 naar Collectief Tand 750.
  • Er geldt één jaar wachttijd wanneer u overstapt van TandVerzorgd 750 naar Collectief Tand 1000.

Collectief Aanvullend

Had u in 2019 een Collectief Aanvullend 3 of 4 en stapt u over naar Collectief Tand 750 of Collectief Tand 1000? Bekijk hieronder of u een wachttijd heeft. Heeft u met uw overstap geen wachttijd? Dan regelen wij automatisch uw overgang en hoeft u geen gebruik te maken van de gelijk-over-regeling. Als u in 2019 TandVerzorgd 500 had, kunt u zonder wachttijd overstappen naar TandVerzorgd 750.

Wachttijd Collectief Aanvullend