Wat betekent de Brexit voor mijn zorgverzekering?

Verzekerd op reis naar het Verenigd Koninkrijk? Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten. Daarmee is de Brexit een feit.

Sinds 31 januari 2020 is het VK geen EU-land meer. Per 1 januari 2021 gelden nieuwe afspraken tussen het VK en de EU. Hiervan zijn de zorg en de zorgverzekering een onderdeel. Wat het voor uw zorgverzekering betekent, kunt u op deze pagina vinden.

Let op: de informatie op deze pagina kan wijzigen. Meer informatie over de Brexit kunt u ook vinden via de website van de Rijksoverheid: brexitloket.nl

Dekking in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

U bent in het Verenigd Koninkrijk verzekerd via uw:

  • Basisverzekering: vergoeding voor zorg die niet kan wachten tot u weer terug bent in Nederland. Maar let op, u krijgt een vergoeding tot het Nederlandse marktconforme tarief. Het kan zijn dat de zorg die u nodig heeft niet in het land of daarbuiten (evacuatie) geleverd kan worden. Dan is het mogelijk om naar Nederland gerepatrieerd te worden voor een heropname of behandeling in het ziekenhuis. Dit wordt beoordeeld door de Menzis Alarmcentrale (ANWB). De vergoeding voor repatriëring met een medische noodzaak valt onder de Basisverzekering of de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de situatie. 
  • Aanvullende verzekering met buitenlanddekking: U krijgt een aanvulling op de vergoeding die u ontvangt uit de Basisverzekering. De aanvulling is het verschil tussen de vergoeding uit de Basisverzekering en de in rekening gebrachte kosten.
  • Reisverzekering: dekt onder andere de kosten van redding en terugkeer naar huis (repatriëring). Als er geen medische noodzaak is voor terugkeer naar Nederland dan kan er meestal een beroep worden gedaan op de reisverzekering. 

We raden reizigers naar het VK deze drie verzekeringen aan. Onder het Verenigd Koninkrijk vallen Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. 

Tip

De kort- of doorlopende reisverzekering van Unigarant sluit perfect aan op uw zorgverzekering. U bent dus nooit dubbel verzekerd. Bovendien krijgt u 20% korting.

Bekijk de reisverzekeringen

Voorbeeld

Stel, u raakt op de verkeerde weghelft, krijgt een ongeluk en belandt in de sloot. De brandweer komt u redden en u wordt vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis wordt u behandeld aan een gebroken been. Na uw behandeling regelt de ANWB alarmcentrale uw terugkeer naar huis.

Kosten

  • Bereddingskosten brandweer: € 1.000
  • Ambulance en behandeling ziekenhuis: € 4.000 (in Nederland zou dat € 3.000 zijn)
  • Terugkeer naar huis (repatriëring): € 2.000

Vergoeding

  • De Basisverzekering vergoedt € 3.000 voor ambulance en behandeling in het ziekenhuis (het marktconforme tarief).
  • De aanvullende verzekering vergoed het verschil van € 1.000 tussen de daadwerkelijke kosten in het VK en het Nederlandse marktconforme tarief.
  • De reisverzekering dekt de kosten van € 3.000 voor de redding door de brandweer en de terugkeer naar huis.