Aanvragen ziekenvervoer

Als u vervoer vergoed wilt, moet u vooraf toestemming vragen aan ons. Vul het aanvraagformulier in. Wilt u uw vervoer declareren? Hier vindt u ook een declaratieformulier.

Wilt u uw vervoer vergoed krijgen? Dan moet u eerst toestemming aanvragen bij ons. Uw huisarts of behandelend arts moet de medische indicatie invullen en ondertekenen. De overige punten vult u zelf in. Onderteken daarna het formulier en stuur het op naar ons.

Aanvraagformulier ziekenvervoer

Met spoed ziekenvervoer nodig?

Neem dan contact op met de Menzis Servicelijn Vervoer: 0317 492 051.

Declaratieformulier ziekenvervoer

Declaratieformulier ziekenvervoer