Aanvraag zittend ziekenvervoer

Als u vervoer vergoed wilt hebben, moet u vooraf toestemming vragen aan ons. Vul het aanvraagformulier in.

Wilt u uw vervoer vergoed krijgen? Dan moet u eerst toestemming aanvragen bij ons. Uw huisarts of behandelend arts moet punt 2 van dit formulier invullen en ondertekenen. De overige punten vult u zelf in. Onderteken daarna het formulier en stuur het op naar ons.

Aanvraagformulier opsturen

U kunt het formulier mailen naar: machtigingen.vervoer@menzis.nl

Of stuur het aanvraagformulier naar:

Menzis
Afdeling Machtigingen Vervoer
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE
Let op: Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren nemen we in behandeling.

Met spoed zittend vervoer nodig?

Neem dan contact op met de Menzis Servicelijn Vervoer: 0317 492 051.

Zittend ziekenvervoer declareren

Declaratieformulier zittend ziekenvervoer