Verzekeringsvoorwaarden 2023

In de verzekeringsvoorwaarden van 2023 staat praktische informatie over uw zorgverzekering. In de voorwaarden staat onder meer voor welke zorg u verzekerd bent en hoe het zit met de vergoeding.

Collectief verzekerd

Bent u collectief verzekerd bij Menzis? Bijvoorbeeld via uw werkgever of een vereniging? Dan gelden de bovenstaande voorwaarden voor Menzis Basis, Basis Vrij of Basis Voordelig ook voor u. 

Alleen als u via uw werkgever Menzis Collectief Aanvullend heeft, heeft u andere verzekeringsvoorwaarden: 

Via uw gemeente

Heeft u de collectieve verzekering GarantVerzorgd via uw gemeente? Dan gelden de volgende voorwaarden: