Ik heb een klacht over mijn reis- of verzuimverzekering

Lees hier waar u terecht kunt met uw klacht.

Ik heb een klacht over mijn reis- en/of annuleringsverzekering

Heeft u een reis- en/of annuleringsverzekering afgesloten via Menzis bij Unigarant en heeft u een klacht? Neem dan contact op met Unigarant.

Het adres is:

Unigarant N.V.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen

Of vul het klachtenformulier in op www.unigarant.nl.

Ik heb een klacht over een verzuimverzekering

Wanneer u een klacht heeft over de uitvoering van uw verzuimverzekering, neemt u dan contact op met de Goudse Schadeverzekeringen N.V.

Het adres is:

De Goudse N.V.
T.a.v. Afdeling Ziekteverzuim
Postbus 9
2800 MA GOUDA

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Ik wil een klacht indienen bij Menzis

Bent u minder tevreden over Menzis of heeft u feedback? Hieronder vindt u mogelijkheden om uw klacht te dienen of contact op te nemen met onze klantenservice.