Ik wil een klacht indienen of feedback geven

Alles wat we bij Menzis doen, is in het belang van de mens. Niet voor niets kozen we de naam Menzis. Omdat elk mens er één is. Vanuit die overtuiging waarderen we uw persoonlijke suggesties, tips en klachten. Vertel ons wat bij u speelt. Uw ervaringen gebruiken we als inspiratie om onze producten en diensten elke dag te verbeteren.

Ik heb een klacht

Bent u minder tevreden over uw ervaringen met Menzis? Bent u het niet eens met een beslissing? Laat het ons weten. We nemen elke klacht serieus. En lossen deze graag op.

  1. Vul het klachtenformulier in en klik op 'Verstuur'. 
  2. U krijgt direct een ontvangstbevestiging met een referentienummer via de mail.
  3. We doen ons best binnen 3 weken uw klacht te behandelen.

Klachtenformulier invullen

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Heeft u binnen 30 dagen geen reactie op uw klacht ontvangen? Of is onze behandeling niet naar wens? Leg dan uw klacht voor aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Ik heb een klacht over

Ik wil persoonlijk feedback geven

Onze klantenservice helpt u graag.

Ik wil iemand machtigen voor mijn klacht

Het is ook mogelijk om iemand anders te machtigen om uw klacht bij ons in te dienen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

1. Vul het toestemmingsformulier in en onderteken het.
2. Voeg het als bestand toe aan uw klachtenformulier.

Download het toestemmingsformulier

Onze visie op zorg en betaalbaarheid

Soms kunnen we u niet tegemoet komen. We geloven in goede en betaalbare zorg voor iedereen. We maken ons sterk voor solidariteit in de zorg: tussen oud en jong, gezond en ziek. Daarom kunnen we niet alles betalen. De kwaliteit en betaalbaarheid van zorg komt dan in gevaar. U kunt er wel op rekenen dat we:

  • maximaal met u meedenken
  • rekening houden met uw persoonlijke situatie

Menzis leert van uw suggesties

We doen alles om uw klacht op te lossen. En daar stopt het niet. Want Menzis neemt uw feedback, tips en klachten serieus. We delen graag de verbeteringen die we afgelopen tijd hebben doorgevoerd. Dankzij uw suggesties. 

Betalingsregeling en automatische incasso
U heeft het misschien wel een keer meegemaakt: u wilde een betalingsregeling aanvragen voor een nota eigen risico die door ons automatisch geïncasseerd zou worden. We vroegen u dan eerst de automatische incasso te storneren. Dit is natuurlijk omslachtig en we zijn aan de slag gegaan met dit probleem. Goed nieuws: vanaf nu kunt u ook bij een automatische incasso van uw nota eigen risico of eigen bijdrage direct een betalingsregeling aanvragen. U hoeft de incasso niet meer te storneren.

Machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging
Als u wijkverpleging nodig heeft, dan kunt u als klant kiezen tussen een door ons gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder heeft u eerst toestemming van ons nodig en ook de vergoeding is lager. Op basis van uw feedback hebben we onze toestemmingsbrief aangepast en attenderen we u op de lagere vergoeding. Zo wordt u, naast de informatie op onze website, extra geattendeerd op de financiële consequenties als u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 

Flexibele incassodatum
Meerdere klanten hebben ons gevraagd of het ook mogelijk is om zelf een incassodatum te kiezen voor hun premienota’s. Helaas is dit bij de gewone premienota’s nog niet mogelijk, maar inmiddels wel bij de betalingsregeling! Wilt u een betalingsregeling voor uw premieachterstand of nota eigen risico/eigen bijdrage? In uw Mijn-omgeving kunt u dit aanvragen waarbij u kunt aangeven in welke week van de maand u de termijnen wilt laten afschrijven. Prettig voor u omdat dit beter aansluit op uw persoonlijke financiële situatie.

Kindje op zwangere buik

Wanneer wordt mijn kraampakket geleverd?
Een veel voorkomende vraag van onze zwangere klanten. U kunt via onze website een gratis kraampakket bestellen dat door Natalis wordt geleverd. De datums op de website, in de ontvangstbevestiging en de bevestiging van Natalis kwamen echter niet met elkaar overeen. Een oplettende klant attendeerde ons hierop. Dit hebben we nu aangepast en we hebben Natalis gevraagd om ook hun brief hierop aan te passen zodat dezelfde datums naar u gecommuniceerd worden.

Tarief sterilisatie
Een sterilisatie wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering waardoor u voor (gedeeltelijke) vergoeding hiervan een aanvullende verzekering nodig heeft. Om tarieven van ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, kijken diverse klanten op onze Zorgadvies-pagina voor de tarieven van deze behandeling. Na de behandeling blijkt de nota echter hoger uit te vallen. Dit komt omdat het ziekenhuis een passantentarief in rekening brengt en het overzicht op onze Zorgadvies-pagina alleen de gecontracteerde tarieven laat zien. We hebben daarom op deze pagina een ‘let op’ toegevoegd om uw verwachtingen omtrent de kosten beter te kunnen managen.

Ontbreken identificatienummer in uw digitale EHIC
Heeft u de Menzis-app op uw mobiele telefoon? Dan staat onder het kopje ‘Zorgpas’ ook uw digitale EHIC. Vervelende bijeenkomst was echter dat het identificatienummer van de kaart ontbrak op de digitale EHIC. Dat probleem hebben we aangepast en sinds kort staat het nummer weer correct vermeld.