Voorwaarden Mijn Menzis

Jonge vrouw neemt foto van document met telefoon

In Mijn Menzis kunt u 24 uur per dag makkelijk en veilig uw eigen verzekeringsgegevens bekijken en beheren. Zoals voor veel dingen zijn er ook voor Mijn Menzis algemene voorwaarden.

Jonge vrouw neemt foto van document met telefoon

Voorwaarden Mijn Menzis

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van 'Mijn Menzis', waaronder begrepen het via 'Mijn Menzis' op elektronische wijze geven van opdrachten tot het wijzigen van gegevens. Deze gegevens zijn van belang voor de juiste uitvoering van de verzekering. 

  • Artikel 1: definities

  • Artikel 2: 'Mijn Menzis' en elektronische gegevensuitwisseling

  • Artikel 3: uitvoering opdracht

  • Artikel 4: bewijs

  • Artikel 5: aansprakelijkheid

  • Artikel 6: beëindiging

  • Artikel 7: wijzigen voorwaarden

  • Artikel 8: rechtskeuze en geschillenregeling