Voorwaarden Mijn Menzis

In Mijn Menzis kunt u 24 uur per dag makkelijk en veilig uw eigen verzekeringsgegevens bekijken en beheren. Zoals voor veel dingen zijn er ook voor Mijn Menzis algemene voorwaarden.

Voorwaarden Mijn Menzis

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van 'Mijn Menzis', waaronder begrepen het via 'Mijn Menzis' op elektronische wijze geven van opdrachten tot het wijzigen van gegevens. Deze gegevens zijn van belang voor de juiste uitvoering van de verzekering.