Leefkrachtig Nederland

Voorop in de beweging naar een leefkrachtiger Nederland.

Menzis, CZ en Zilveren Kruis roepen de politiek op:
'Betere samenwerking in de regio en meer preventie'

Zorg voor een nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Die 2 kernpunten staan centraal in de gemeenschappelijke politieke oproep van 3 grote zorgverzekeraars. We hebben met CZ en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen in een verkiezingspaper en dragen de opstellers van een nieuw regeerakkoord concrete ingrediënten aan toegankelijke en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit te behouden én de volksgezondheid te verbeteren. De Volkskrant interviewde de bestuurders van de 3 zorgverzekeraars over hun statement.

Lees het artikel van de Volkskrant hier (voor abonnees)

Visie op goede en betaalbare zorg

In de verkiezingspaper laten de zorgverzekeraars er geen gras over groeien: er is fors meer inzet op preventie nodig. De vrijblijvendheid moet er af en verantwoordelijkheden moeten duidelijk belegd zijn.

Menzis, CZ en Zilveren Kruis roepen de overheid op om een steentje bij te dragen met collectieve maatregelen die de omgeving voor mensen gezonder maken. Denk aan het aantrekkelijker maken van gezond voedsel, een goed en betaalbaar beweegaanbod en meer oog voor gezondheid in de openbare ruimte.

 • Zorg- én gezondheidsplicht

 • Gezonde competitie met gemene delers

 • Gelijke grenzen; gelijk gedrag

Download direct de verkiezingspaper

Alles lezen?

Blader dan door de volledige verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen' van CZ, Menzis en Zilveren Kruis. Daarin staat een uitgebreide uitwerking van de kernpunten. De inzet van de zorgverzekeraars is dat een nieuw te vormen kabinet deze punten betrekt bij de totstandkoming van het regeerakkoord.

Betere samenwerking in de regio

De punten uit de verkiezingspaper gaan écht leven met de initiatieven die we in onze 5 regio's ontplooien voor betere samenwerking en meer preventie. Ontdek hier wat we in elke regio doen om onze zorg goed en betaalbaar te houden; samen met gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen, zoals onze maatschappelijke partners:

  Meer preventie

  Voor Menzis zijn regiosamenwerking en preventie al langer speerpunten. Ons hoger doel is niet voor niets: Samen verzekeren we kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken we de leefkracht van ieder mens. Wat we onder leefkracht verstaan én hoe we ons daarvoor sterk maken?

  Afgelopen januari hebben we 2020 uitgeroepen als het begin van het ‘decennium van preventie en leefstijl’. In ons Leefkracht Jaaroverzicht 2020 blikken we terug op de nieuwsgebeurtenissen die dit onderstrepen.

  Het is tijd voor gezonde voeding

  De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie streeft samen met zestien andere gezondheidsfondsen naar een Gezonde Generatie in 2040. Menzis ondersteunt de oproep van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. De Alliantie zet in op gezonde voeding, omdat dit essentieel is voor mentaal, emotioneel en fysiek gezonde kinderen. De drie voorstellen van de Alliantie:

  • Maak verplichte afspraken om bewerkte voedingsmiddelen gezonder te maken.
  • Sta alleen kindermarketing toe voor producten uit de Schijf van Vijf.
  • Hef een suikertaks op frisdranken.

  Ook Menzis heeft in haar verkiezingspaper gepleit voor preventieve maatregelen vanuit de overheid. Het is voor iedereen lastig om gezonde keuzes te maken wanneer ongezonde verleidingen groot zijn. Het stimuleren van de gezonde keuzes vanuit de overheid helpt hierbij.