Leefkrachtig Nederland

Voorop in de beweging naar een leefkrachtiger Nederland.

BNR verkiezingsdebat van 22 februari

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing organiseert BNR acht verkiezingsdebatten over de belangrijkste thema’s, van wonen en zorg tot handel en luchtvaart. In elk debat nemen zes kandidaat-kamerleden het tegen elkaar op, onder leiding van Maarten Bouwhuis. Op 22 februari was het thema Betaalbare zorg na de Corona crisis.

Luister de BNR podcast terug

BNR podcast

CZ, Menzis en Zilveren Kruis: betere zorgsamenwerking in de regio; meer preventie

Zorg voor een nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Die twee kernpunten staan centraal in de gemeenschappelijke politieke oproep van drie grote zorgverzekeraars. We hebben met CZ en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen in een verkiezingspaper en dragen de opstellers van een nieuw regeerakkoord concrete ingrediënten aan voor het behouden van toegankelijke en betaalbare zorg van uitstekende kwaliteit, én voor het verbeteren van de volksgezondheid. De Volkskrant interviewde de bestuurders van de drie zorgverzekeraars over hun statement.

Menzis in het nieuws

Met het bewegingsprogramma SamenGezond helpt Menzis verzekerden en niet-verzekerden bij het werken aan de gezondheid. Meer weten? Bekijk onderstaand fragment van de NOS of ga naar SamenGezond.

In de verkiezingspaper laten de zorgverzekeraars er geen gras over groeien: er is fors meer inzet op preventie nodig. De vrijblijvendheid moet er af en verantwoordelijkheden moeten duidelijk belegd zijn. 

CZ, Menzis en Zilveren Kruis roepen de overheid op om een steentje bij te dragen middels collectieve maatregelen die de omgeving voor mensen gezonder te maken. Denk aan het aantrekkelijker maken van gezond voedsel, een goed en betaalbaar beweegaanbod en meer oog voor gezondheid in de openbare ruimte.

  • Preventie en leefstijl

  • Gezonde competitie met gezamenlijke doelen

  • Betere regionale samenwerking

Meer weten?

Lees de volledige verkiezingspaper van CZ, Menzis en Zilveren Kruis. Daarin staat een specifiekere uitwerking van de genoemde punten. De inzet van de zorgverzekeraars is dat een nieuw te vormen kabinet deze punten betrekt bij de totstandkoming van het nieuwe regeerakkoord.

Download direct de verkiezingspaper

Voorbeelden per regio

De punten uit de verkiezingspaper gaan echt leven door per Menzis-regio een aantal concrete voorbeelden te benoemen van initiatieven die door betere samenwerking kunnen worden versterkt.


  • Regio Noord

  • Regio Oost

  • Regio Midden

Leefkracht jaaroverzicht 2020

2020 werd door Menzis in januari uitgeroepen als het begin van het ‘decennium van preventie en leefstijl’. Een terugblik op nieuwsgebeurtenissen rondom leefkracht die dit onderstreepten in 2020 . Lees meer: Leefkracht jaaroverzicht 2020

Podcast tussen politiek & patiënt

In 'Tussen politiek & patiënt' geven we een opiniërende stem aan de ontwikkelingen in de wereld van gezondheid en zorg. Elke twee weken treffen René Groot Koerkamp (bestuurszaken en strategie) en Joeri Veen (woordvoering) elkaar en zoomen zij in op actualiteiten in media en politiek in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Alle afleveringen terugluisteren kan via Spotify en Apple Podcasts. Vergeet u niet te abonneren als u altijd op de hoogte wilt zijn van de nieuwste aflevering.

Menzis online event 2021

Samenwerken aan een gezonde toekomst. Welke stappen moeten er worden gezet voor verbeterde volksgezondheid en een nog beter werkend zorgstelsel? Die vragen stonden centraal tijdens een online event op dinsdag 19 januari van Menzis met diverse partners in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Drie thema’s kwamen daarbij aan bod. “We spreken over zorgtransformatie in de regio, over preventie en leefkracht en over wat een effectieve regionale indeling is om inwoners in de toekomst van de beste zorg te kunnen voorzien,” aldus Menzis-voorman Ruben Wenselaar. Kijk de volledige uitzending hier terug.