• .
  • .

Hulpmiddelen bij bedverpleging en stoornissen in het bewegingssysteem

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoeding van bruikleen van hulpmiddelen bij verpleging op bed en hulpmiddelen bij stoornissen in het bewegingssysteem.

Voor welke hulpmiddelen geldt deze informatie?

De vergoedingeninformatie op deze pagina betreft de onderstaande hulpmiddelen. U krijgt onderstaande hulpmiddelen vergoed uit de Basisverzekering.

Bed in speciale uitvoering Ligorthese  Bedgalg (vrijstaand) 

Matras (koud-/traagschuim met preventieve werking

Sta-othese  Bedtafel 
Statische en dynamische antidecubitus ligsystemen Loopvoorziening (complexe rollator, Parkinson rollator, loopwagen)  Dekenboog 
Trippelstoel  Loopfiets  Glijlaken 
Aangepaste stoel  Kraamzorghulpmiddelen (bedverhogers, ondersteek, ruggesteun  Rollaken 
Aangepaste werktafel  Antidecubituskussen  Infuusstandaard 
Zitorthese  Vezelring, luchtring   

 

Voor onderstaande hulpmiddelen geldt dat er zowel aanspraak bestaat uit de Basisverzekering als uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Als u deze hulpmiddelen voor een kortere periode moet gebruiken, of wanneer dit nog niet zeker is, worden ze vergoed vanuit de Basisverzekering.

Is direct duidelijk dat u het hulpmiddel voor langere tijd gaat gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische indicaties), dan wordt dit hulpmiddel mogelijk vergoed vanuit de WMO. U kunt contact opnemen met uw gemeente en vragen hoe uw gemeente omgaat met de vergoedingen voor de hulpmiddelen die u hieronder ziet staan.

Duwwagen, rolstoel  Losse toiletverhoger 
Drempelhulp, badplank  Losse toiletstoel 
PatiĆ«ntenlift  Losse douchestoel 
Transferplank, glijplank, draaischijf   

 

Wat krijgt u vergoed uit Menzis Basis?

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan wordt bruikleen van het hulpmiddel volledig vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier, dan krijgt u tot maximaal 75% vergoed van het maandtarief dat Menzis gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. De kosten voor het lenen van hulpmiddelen voor vakanties, op een logeeradres, bij bezoekjes en uitstapjes zijn voor eigen rekening.

Wat krijgt u vergoed uit Menzis Basis Voordelig?

Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan wordt bruikleen van het hulpmiddel volledig vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier, dan krijgt u tot maximaal 65% vergoed van het maandtarief dat Menzis gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd.

Wat krijgt u vergoed uit de restitutiepolis Menzis Basis Vrij?

U kunt naar elke leverancier die voldoet aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen, u krijgt de kosten voor bruikleen volledig vergoed. Maar als uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven rekent, vergeleken met andere zorgverleners in de Nederlandse markt, krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed. In het Verzekeringsreglement vindt u welke hulpmiddelen Menzis in bruikleen verstrekt. 

Nee, er geldt geen eigen risico.

Menzis heeft voor deze hulpmiddelen leveranciers gecontracteerd. U vindt deze in de Zorgvinder.

Naar de Zorgvinder

Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig?
Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan heeft u geen voorafgaande toestemming van Menzis nodig. U kunt met de toelichting van uw behandelend (huis)arts (dit kan bijvoorbeeld ook een wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut of verloskundige zijn) rechtstreeks naar de leverancier. Het kan wel zijn dat we u om een ergotherapeutisch rapport vragen.

Gaat u naar een leverancier die niet door Menzis is gecontracteerd, dan heeft u voorafgaande toestemming van Menzis nodig. Hiervoor vragen wij van u een toelichting van de behandelend arts waaruit blijkt hoe lang u het hulpmiddel nodig heeft, en een offerte van de leverancier. Ook kunnen we u om een ergotherapeutisch rapport vragen.

Heeft u Menzis Basis Vrij?
In het Verzekeringsreglement staat per hulpmiddel of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. Het kan hierbij gaan om een eerste verstrekking, maar ook om vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel. De leverancier beoordeelt uw aanvraag. Als de leverancier zeker weet of Menzis u het hulpmiddel verstrekt of vergoedt, zal hij de aanvraag voor toestemming doorsturen naar Menzis.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst het verzekeringsreglement.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy