GZSP-zorg

Bij 'geneeskundige zorg aan specifieke patiënten' (GZSP-zorg) gaat het om zorg aan kwetsbare patiënten die thuis wonen. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U leest hier wat dat voor u betekent.

Wat is GZSP-zorg en wie krijgt dit?

GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. Doel van deze zorg is, dat u thuis kunt blijven wonen en zich daar zo goed mogelijk voelen.

Mensen die GZSP-zorg krijgen

Als u GZSP-zorg krijgt, heeft u niet 24 uur per dag zorg nodig. U heeft wel behandeling nodig, vaak van meerdere zorgverleners. Zij volgen allemaal hetzelfde behandelplan. GZSP-zorg kan lang of kort duren. U kunt deze zorg thuis krijgen of overdag in een verpleeghuis.
U kunt GZSP-zorg krijgen als u bijvoorbeeld

  • meerdere problemen heeft. Dat kunnen lichamelijke of psychische problemen zijn;
  • de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose heeft;
  • een lichamelijke beperking heeft of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor;
  • ouder dan 18 jaar bent en een verstandelijke beperking heeft.

Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking

Bij deze kinderen onderzoekt de arts eerst waar de klachten vandaan komen. De zorgverzekering betaalt dit onderzoek. Is na het onderzoek duidelijk dat het kind een psychische behandeling moet krijgen? Of een behandeling van het gedrag? Dan zorgt de gemeente voor hulp. Dit is jeugdzorg, geen GZSP-zorg.

Behandelaars GZSP-zorg

Zorgverleners die GZSP-zorg geven zijn bijvoorbeeld:

  • een specialist voor ouderen, ook wel specialist ouderengeneeskunde;
  • een arts voor verstandelijk gehandicapten;
  • fysiotherapeut, of andere paramedicus;
  • psycholoog of andere gedragswetenschapper.

Meer informatie vindt u in het uitgebreide overzicht van behandelaars die GZSP-zorg leveren.

Verwijsbrief voor GZSP-zorg

U bespreekt met uw huisarts/medisch specialist of u GZSP-zorg nodig heeft. U kunt dan ook uw eigen mening geven. Als uw arts vindt dat u de medische zorg nodig heeft, krijgt u een verwijsbrief.

Vragen over de zorg die u krijgt

Heeft u vragen over uw zorg? Dan kunt u contact opnemen met Menzis of een afspraak maken met uw behandelend arts.

Veelgestelde vragen:

Vragen? Bel met een zorgadviseur

Heeft u vragen over uw zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar! Kijk voor meer informatie op onze Zorgadvies pagina.