Lijst met aandoeningen

Staat uw aandoening op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Dan noemen we dit een chronische aandoening. Uw therapeut kan u dat vertellen. U krijgt dan meer behandelingen fysio- of oefentherapie vergoed.

Vergoeding vanaf de eerste behandeling

Deze aandoeningen worden in 2024 vanaf de 1e behandeling vergoed:

 • Fysiotherapie omvat ook bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 9 behandelingen.

 • Fysiotherapie omvat ook gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

 • Fysiotherapie omvat ook gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

 • COPD: Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u recht op oefentherapie onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut als er sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Dit moet zijn vastgesteld door een arts.

Maximum aantal behandelingen in de 1e 12 maanden (het 1e behandeljaar).

 • Klasse A: 5
 • Klasse B1: 27
 • Klasse B2/C: 70
 • Klasse D: 70

Maximum aantal behandelingen per 12 maanden voor de onderhoudsfase (de jaren na het 1e behandeljaar)

 • Klasse A: 0 
 • Klasse B1: 3
 • Klasse B2/C: 52
 • Klasse D: 52