GZSP-zorg

Bij 'geneeskundige zorg aan specifieke patiënten' (GZSP-zorg) gaat het om zorg aan kwetsbare patiënten die thuis wonen. Vanaf 1 januari wordt deze zorg vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U leest hier wat dat voor u betekent.

Wat is GZSP-zorg en wie krijgt dit?

GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. Doel van deze zorg is, dat u thuis kunt blijven wonen en zich daar zo goed mogelijk voelen.

Mensen die GZSP-zorg krijgen

Als u GZSP-zorg krijgt, heeft u niet 24 uur per dag zorg nodig. U heeft wel behandeling nodig, vaak van meerdere zorgverleners. Zij volgen allemaal hetzelfde behandelplan. GZSP-zorg kan lang of kort duren. U kunt deze zorg thuis krijgen of overdag in een verpleeghuis.
U kunt GZSP-zorg krijgen als u bijvoorbeeld

 • meerdere problemen heeft. Dat kunnen lichamelijke of psychische problemen zijn;
 • de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose heeft;
 • een lichamelijke beperking heeft of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor;
 • ouder dan 18 jaar bent en een verstandelijke beperking heeft.

Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking

Bij deze kinderen onderzoekt de arts eerst waar de klachten vandaan komen. De zorgverzekering betaalt dit onderzoek. Is na het onderzoek duidelijk dat het kind een psychische behandeling moet krijgen? Of een behandeling van het gedrag? Dan zorgt de gemeente voor hulp. Dit is jeugdzorg, geen GZSP-zorg.

Verwijsbrief voor GZSP-zorg

Sinds 1 januari 2021 kunt u met uw huisarts/medisch specialist of u GZSP-zorg nodig heeft. U kunt dan ook uw eigen mening geven. Als uw arts vindt dat u de medische zorg nodig heeft, krijgt u een verwijsbrief.

Behandelaars GZSP-zorg

Zorgverleners die GZSP-zorg geven zijn bijvoorbeeld:

 • een specialist voor ouderen, ook wel specialist ouderengeneeskunde;
 • een arts voor verstandelijk gehandicapten;
 • fysiotherapeut, of andere paramedicus;
 • psycholoog of andere gedragswetenschapper.

Meer informatie vindt u in het uitgebreide overzicht van behandelaars die GZSP-zorg leveren.

Vragen over de zorg die u krijgt

Heeft u vragen over uw zorg? Dan kunt u contact opnemen met Menzis of een afspraak maken met uw behandelend arts.

Veelgestelde vragen:

 • Wat verandert er in de GZSP-zorg?

  Sinds 2021 vergoedt de zorgverzekering de geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen (GZSP-zorg). Ook verandert de begeleiding die patiënten bij deze zorg krijgen.

  Wijzigingen per 1 januari 2021

  Dit is veranderd sinds 1 januari in de GZSP-zorg.

  • Sinds 1 januari 2021 zit GZSP-zorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Wat betekent dat voor u? U heeft een zorgverzekering bij een zorgverzekeraar afgesloten. Uw zorgverzekeraar koopt zorg in bij behandelaren. Maar niet bij alle behandelaren. Sommige behandelaren hebben geen contract met uw zorgverzekeraar. Vraag daarom aan uw zorgverzekeraar of uw behandelaar een contract heeft. Want u krijgt zorg alleen vergoed als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
  • Sinds 1 januari 2021 betaalt u een deel van de kosten voor GZSP-zorg zelf. Dat komt doordat GZSP-zorg dan onder het eigen risico van de zorgverzekering valt. Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat u zelf betaalt. De meeste patiënten maken hun eigen risico al op aan andere medische zorg. Voor hen zullen de totale zorgkosten niet omhoog gaan na 1 januari 2021.
  • U krijgt na 1 januari 2021 een regiebehandelaar. Dit is een arts of een gedragswetenschapper. Hij of zij maakt uw behandelplan en houdt ook contact met uw andere behandelaars.
  • Krijgt u dagbehandeling? Sinds 1 januari heet dit ‘zorg in een groep’. De behandeling zelf verandert niet.
 • Krijg ik te maken met veranderingen in de GZSP-zorg?

  Krijgt u nu GZSP-zorg? Of heeft u daarvoor een verwijzing (indicatie) gekregen? Dan verandert er iets voor u. Er zijn 2 situaties mogelijk. Kijk hieronder in welke situatie u zit en wat dat voor u betekent.

  Uw behandeling is gestart vóór 1 januari 2021

  Begon uw behandeling voor 1 januari 2021? Dan krijgt u na 1 januari een contactpersoon. Dit is de regiebehandelaar GZSP-zorg. Deze persoon zal na 1 januari 2021:

  • opnieuw kijken naar de lengte van de behandeling.
   Op uw CIZ indicatie staat hoelang de behandeling zal duren. Dat verandert misschien. Hierover kreeg u al informatie van uw behandelaar of van de zorginstelling.
  • samen met u opnieuw kijken naar de inhoud van uw behandeling.
   Waarschijnlijk houdt u dezelfde behandelaar. Uw behandelaar heeft tot 1 januari 2021 een contract bij zorgkantoren. Na 1 januari krijgt hij of zij een contract bij Menzis zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen of de zorg voortgezet kan worden.
 • Wie is mijn regiebehandelaar GZSP en wat doet hij?

  De regiebehandelaar GZSP is uw arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, of gedragswetenschapper. De regiebehandelaar regelt de geneeskundige zorg aan een specifieke groep kwetsbare patiënten, ook wel GZSP-zorg. Sinds 1 januari 2021 krijgt u een regiebehandelaar als u deze zorg krijgt.

  Taken regiebehandelaar

  De regiebehandelaar:

  • maakt uw persoonlijke behandelplan.
   In het behandelplan staat welke zorg u krijgt en van welke behandelaars u die zorg krijgt. Dat kan een psycholoog, arts voor verstandelijk gehandicapten of een fysiotherapeut zijn. Alle behandelaars staan in het overzicht van behandelaars;
  • past uw behandelplan aan wanneer dat nodig is;
  • zorgt ervoor dat uw verschillende behandelaars goed kunnen samenwerken.
 • Wat betaal ik voor GZSP-zorg na1 januari 2021?

  Sinds 1 januari 2021 betaalt de zorgverzekeraar de kosten van GZSP-zorg. U betaalt een deel daarvan. Dat is het eigen risico. Of u dan meer betaalt voor GZSP-zorg dan nu, hangt af van alle zorg die u krijgt.

  Kosten eigen risico

  Het eigen risico is een maximaal bedrag dat u zelf moet betalen voor sommige zorg. De overheid stelt dit bedrag vast. Daarnaast kunt u ook een vrijwillig eigen risico hebben.
  Vaak hebben patiënten veel medicijnen en andere medische zorgen. Hun eigen risico is dan al op. Zij hoeven in dat geval niet extra te betalen voor GZSP-zorg.

  Kosten behandelaar

  Menzis koopt zorg in bij behandelaren van GZSP-zorg. Maar niet bij alle behandelaren. Sommige behandelaren hebben geen contract met ons. U kunt in onze zorgvinder controleren of uw zorgaanbieder gecontracteerd is voor de GZSP. Staat uw zorgaanbieder er niet tussen, dan kan het alsnog zijn dat wij u aanbieder hebben gecontracteerd. Neem contact met ons op of raadpleeg bij uw zorgaanbieder.
  U krijgt zorg alleen volledig vergoed als uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

  Behandelaar heeft geen contract met uw zorgverzekeraar

  Heeft de behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan krijgt u zelf een rekening die u moet betalen. Deze rekening kunt u dan bij ons indienen. Afhankelijk van uw polis vergoeden wij dan een deel van de zorg. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

 • Hoe vind ik een behandelaar voor GZSP-zorg?

  Wij kunnen u helpen om de juiste behandelaars in de buurt te vinden. Ook uw huisarts, specialist of cliëntondersteuner kunnen u helpen.

  Hulp van Menzis

  Menzis stuurt u naar een behandelaar waarvan u de zorg vergoed krijgt. Deze behandelaar heeft een contract met uw zorgverzekeraar.
  Als uw behandelaar geen contract heeft, betaalt u de behandeling mogelijk voor een deel zelf.

  Hulp bij lange wachttijd

  Als er een lange wachttijd is, dan kan Menzis u helpen om toch op tijd zorg te krijgen.

  Hulp van huisarts of specialist

  Uw huisarts kan u altijd doorsturen naar een behandelaar. Ook uw specialist ouderengeneeskunde, uw arts voor verstandelijk gehandicapten of uw gedragswetenschapper kunnen u helpen.

  Hulp van cliëntondersteuner

  U kunt bij uw gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning vragen. Deze cliëntondersteuning helpt:

  • als u niet weet welke zorg er voor u kan zijn. En hoe u dat moet regelen.
  • als u het lastig vindt om uw vraag onder woorden te brengen;
  • als u er niet meer uitkomt;
  • als u een luisterend oor zoekt.

  Cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen. Het maakt niet uit hoe oud u bent of wat voor vraag u heeft.

 • Wat is dagbehandeling of zorg in een groep bij GZSP-zorg?

  Sinds 1 januari 2021 heet dagbehandeling anders: zorg in een groep. De behandeling zelf verandert niet. Zorg in een groep valt onder geneeskundige zorg voor specifieke patiënten die thuis wonen (GZSP-zorg).

  Doel van dagbehandeling of zorg in een groep

  Het doel is voor iedereen in een behandelgroep hetzelfde: leren omgaan met beperkingen. In een groep kunnen patiënten veel van elkaar leren. Daarnaast heeft elke patiënt een behandelplan, waarin de eigen, persoonlijke doelen van de dagbehandeling staan. Voorbeelden van persoonlijke doelen zijn:

  • goed omgaan met de dagelijkse energie;
  • omgaan met verlies en een nieuw evenwicht vinden in relatie of gezin. Hiervoor zijn bijvoorbeeld gespreksgroepen;
  • leren omgaan met problemen met gedrag;
  • verbeteren van bewegen, met bewegingstherapie.

  Behandelaars bij zorg in een groep

  Bij de groepsbehandeling kunt u verschillende behandelaars krijgen, zoals:

  • gedragswetenschapper;
  • cognitief trainer die u leert omgaan met problemen met geheugen of aandacht;
  • vaktherapeut, zoals een beeldende therapeut, danstherapeut, dramatherapeut, muziektherapeut, psychomotorische therapeut of speltherapeut;
  • paramedicus, zoals een fysiotherapeut.

  Verschil met dagbesteding

  Zorg in een groep is niet hetzelfde als dagbesteding. Dagbesteding geeft activiteiten en structuur. Dagbesteding is ook bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen. Dagbesteding is zorg die de gemeente levert en is geen GZSP-zorg.

  Machtiging

  Na 6 maanden zorg moet er toestemming aangevraagd worden voor een verlenging van zorg in het geval van:

  • Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten
  • Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet aangeboren hersenletsel

  Deze machtiging kan uw behandelaar voor u aanvragen bij Menzis.

 • Vervoer naar zorg in een groep dagbehandeling

  Wanneer u naar een groep moet, maakt u misschien kosten voor vervoer. Ontvangt u momenteel GZSP-zorg middels zorg in een groep en wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van vervoerkosten? Vraag dan nog voor 1 januari 2022 een machtiging aan bij Menzis.
  Bent u aangewezen op zorg in een groep gedurende het jaar 2022, zorg er dan voor dat u tijdig vooraf een machtingsaanvraag vervoer bij ons indient.

  Meer informatie over het aanvragen van vervoer, vergoeding en eigen bijdrage vindt u op de pagina Zittend ziekenvervoer.

  Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Vragen? Bel met een zorgadviseur

Heeft u vragen over uw zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar! Bel ons op (088) 222 40 42 op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.