Maximumbedrag

Menzis spreekt met verschillende zorgaanbieders een maximumbedrag af dat zij in een bepaald kalenderjaar mogen declareren. Dit wordt ook wel 'omzetplafond' of 'volumeafspraak' genoemd. Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig? Dan kan deze afspraak gevolgen voor u hebben.

Voor welke zorg?

Voor de onderstaande zorg hebben we een maximumbedrag afgesproken. Soms met alle aanbieders van een zorgsoort, soms maar met een aantal zorgaanbieders. In de Zorgvinder ziet u met welke zorgaanbieders we een maximum hebben afgesproken.

 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
 • Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Wijkverpleging
 • Eerstelijnsverblijf
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Eerstelijns diagnostiek
 • Ziekenhuizen

Wanneer geldt het maximumbedrag niet?

 • Als u met spoed behandeld moet worden
 • Als u al met een behandeling bent begonnen
 • Als u een restitutiepolis (Menzis Basis Vrij) heeft  

Hoe weet ik of mijn zorgaanbieder het maximumbedrag heeft bereikt?

In de Zorgvinder ziet u met welke zorgaanbieders we een maximum hebben afgesproken.

 • Als we met alle aanbieders van een bepaald type zorg (bijvoorbeeld wijkverpleging) een afspraak hebben, dan ziet u dat direct boven alle zoekresultaten.
 • Als we maar met een paar aanbieders van een bepaald type zorg een afspraak hebben, zoals bij eerstelijns diagnostiek, dan staat bij de zorgaanbieder zelf dat er een maximumbedrag is.

Wat betekent dit voor mij?

Heeft een zorgaanbieder het maximumbedrag bereikt en heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig? Dan kan het zijn dat u dat jaar niet meer bij deze zorgaanbieder terecht kunt voor een nieuwe behandeling. In onze Zorgvinder kunt u dan een andere zorgaanbieder vinden in uw buurt of u kunt contact opnemen met onze zorgadviseurs op (088) 222 40 42.

De Zorgadviseur kijkt dan samen met u waar u wel terechtkunt. Wilt u liever bij uw eigen zorgaanbieder blijven? En kunt u wachten? Dan kunt kiezen om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Als het maximumbedrag wordt bereikt tijdens uw behandeling, heeft dat geen gevolgen. U kunt dan uw behandeling gewoon afmaken.

Voor goede en betaalbare zorg

Menzis maakt afspraken met zorgaanbieders zodat er voldoende zorg beschikbaar is, van goede kwaliteit en tegen een redelijke prijs. Dit heet zorginkoop. Deze zorg kopen we vooraf in, dus voordat we zeker weten hoeveel zorg er dat jaar nodig is. 

Als Menzis te veel zorg inkoopt, dan kan dit een hogere premie betekenen. We doen daarom ons uiterste best om een goede inschatting te maken van de zorg in te kopen bij de verschillende zorgaanbieders. 

Op deze manier werken wij aan de betaalbaarheid van de zorg. Dat is belangrijk voor de hoogte van de premie.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

Bekijk ook: