Maximumbedrag

Elk jaar maken we voor onze klanten afspraken met zorgaanbieders. Met een aantal zorgaanbieders spreken we ook een maximumbedrag af dat zij dat jaar bij ons mogen declareren. Dit wordt ook wel 'omzetplafond' of 'volumeafspraak' genoemd. Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig? Dan kan deze afspraak gevolgen voor u hebben.

Wat betekent dit voor mij?

Heeft een zorgaanbieder het maximumbedrag bereikt en heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig? Dan kan het zijn dat u dat jaar niet meer bij deze zorgaanbieder terechtkunt voor een nieuwe behandeling. In onze Zorgvinder kunt u dan een andere zorgaanbieder vinden in uw buurt of u kunt contact opnemen met onze zorgadviseurs op (088) 222 40 42.

De zorgadviseur kijkt dan samen met u waar u wel terechtkunt. Wilt u liever bij uw eigen zorgaanbieder blijven? En kunt u wachten? Dan kunt u kiezen om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Als het maximumbedrag wordt bereikt tijdens uw behandeling, heeft dat geen gevolgen. U kunt dan uw behandeling gewoon afmaken.

 

Wanneer geldt het maximumbedrag niet?

 • Als u met spoed behandeld moet worden
 • Als u al met een behandeling bent begonnen
 • Als u acute geboortezorg in het ziekenhuis nodig heeft
 • Als u een restitutiepolis (Menzis Basis Vrij) heeft  

Voor welke zorg?

Voor de onderstaande zorg hebben we dit jaar een maximumbedrag afgesproken. Soms met alle aanbieders van een zorgsoort, soms maar met een aantal zorgaanbieders.

 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
 • Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Wijkverpleging
 • Eerstelijnsverblijf
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Eerstelijns diagnostiek
 • Ziekenhuizen

Hoe weet ik of er met mijn zorgaanbieder een maximumbedrag is afgesproken?

In de Zorgvinder ziet u met welke zorgaanbieders we een maximumbedrag hebben afgesproken.

 • Als we met alle aanbieders van een bepaald type zorg (bijvoorbeeld wijkverpleging) een afspraak hebben, dan ziet u dat bij de zoekresultaten (bij de toelichting)
 • Als we maar met een paar aanbieders van een bepaald type zorg een afspraak hebben (zoals bij een ziekenhuis) dan staat bij de zorgaanbieder zelf dat er een maximumbedrag is. Dit vindt u onder ‘bekijk details’

Voor goede en betaalbare zorg

Menzis maakt afspraken met zorgaanbieders zodat er voldoende zorg, tegen een redelijke prijs en van goede kwaliteit beschikbaar is. Dit heet zorginkoop. Deze zorg kopen we vooraf in, dus voordat we zeker weten hoeveel zorg er dat jaar nodig is. 

Als Menzis te veel zorg inkoopt, dan kan dit een hogere premie betekenen. We doen daarom ons uiterste best om een goede inschatting te maken van de zorg die we inkopen bij de verschillende zorgaanbieders. 

Op deze manier werken wij aan de betaalbaarheid van de zorg. Dat is belangrijk voor de hoogte van de premie.