Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder of naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Wat is het verschil en wat krijgt u vergoed? We leggen het uit.

Voordelen gecontracteerde zorg

Het heeft voordelen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee we een contract hebben. Er zijn dan afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg. Of bijvoorbeeld over de wachttijden. De zorgaanbieder houdt zich aan deze afspraken. En de rekening gaat altijd direct naar Menzis. U hoeft dus niet eerst zelf iets te betalen. Wij maken met veel zorgaanbieders afspraken, in de Zorgvinder kunt u zien met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

Naar de Zorgvinder

Naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig en wilt u naar een zorgaanbieder waar Menzis geen contract mee heeft? Dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. De exacte vergoeding is afhankelijk van uw Basisverzekering en de soort zorg. Bekijk de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

 • Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders | Menzis Basis Voordelig

  U krijgt tussen 65% - 100% vergoed wanneer u naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat. Dit percentage verschilt per zorg. Onder aan deze pagina ziet u per zorg wat het percentage is.

  Wilt u uw zorgkosten laag houden? Kies dan voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u in de Zorgvinder.

 • Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders | Menzis Basis

  U krijgt tussen 75% - 100% vergoed wanneer u naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat. Dit percentage verschilt per zorg. Onder aan deze pagina ziet u per zorg wat het percentage is.

  Wilt u uw zorgkosten laag houden? Kies dan voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u in de Zorgvinder.

   

 • Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders | Menzis Basis Vrij

  Dit is een restitutiepolis. U kiest zelf uw zorgaanbieder met én zonder Menzis-contract, dat maakt voor uw vergoeding niet uit.

  Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder?

  We betalen uw zorgkosten direct aan de zorgaanbieder.

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

  Het kan zijn dat u eerst zelf de rekening moet betalen. Daarna kunt u de zorgkosten volledig bij ons declareren.

  Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is niet vergoed. Bekijk de maximale tarieven voor Menzis Basis Vrij.

  Hoe wordt het tarief bepaald?

  Voor sommige zorg is er in de wet een tarief vastgesteld. De zorgaanbieder mag geen hoger tarief rekenen dan wettelijk is vastgesteld. Dat tarief vergoeden we. Is er geen wettelijk tarief vastgesteld? Dan vergoeden we maximaal het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is. Is de rekening van de zorgaanbieder hoger dan dat bedrag? Dan betaalt u zelf het verschil.

  Bent u het niet eens met onze vergoeding?

  Bent u het niet eens met onze vergoeding? Neem dan contact met ons op. We horen graag waarom u van mening bent dat het tarief wel redelijk is. We bekijken de vergoeding dan opnieuw. Komen we er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

  Buitenland

  Bent u van plan om voor een behandeling naar het buitenland te gaan? Uw Basisverzekering vergoedt het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Tarieven in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Dan betaalt u de meerkosten zelf.

Ook interessant