Wat is het preferentiebeleid?

Medicijnen kunnen erg duur zijn. Er zijn vaak goedkopere middelen die dezelfde werking hebben. We kiezen er dan voor om alleen die goedkopere variant te vergoeden. Dit heet het preferentiebeleid.

In het kort

  • De kosten voor medicijnen bedragen samen ruim 10% uit van alle zorgkosten in Nederland.
  • De hoge medicijnkosten maken de zorg in Nederland, en dus de zorgverzekering, steeds duurder.
  • Als er goedkopere middelen met dezelfde werking en kwaliteit beschikbaar zijn, kiezen we ervoor om die te vergoeden.
  • Het preferentiebeleid werkt. Sommige medicijnen zijn zelfs met meer dan 85% in prijs verlaagd.

Het preferentiebeleid

Soms worden de prijzen van medicijnen kunstmatig hoog gehouden. Daardoor wordt zorg steeds duurder. Uiteindelijk zorgen duurdere medicijnen voor een hogere premie. Er is een manier bedacht om die prijzen omlaag te krijgen: het preferentiebeleid.

In sommige gevallen maakt Menzis afspraken over een lagere prijs, die geheim is. Dit komt omdat de prijs dan zo laag is, dat er een risico is dat een product door marktpartijen legaal naar een ander land wordt verkocht (parallelexport). Dat zou bij ons kunnen leiden tot een tekort. We noemen die vorm: preferentiebeleid onder couvert.

Zo werkt het preferentiebeleid

Uw arts of medisch specialist en apotheker weten welke medicijnen het beste helpen. Deze geneesmiddelen zijn opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem. Dit wordt door de overheid vastgesteld. Zijn er goedkopere middelen die dezelfde werking hebben, dan worden die vergoed. Dat noemen we de preferente geneesmiddelen. Dus als het qua geneeskracht en kwaliteit niets uitmaakt, kiest Menzis graag voor de goedkopere variant.

De kosten voor medicijnen tellen mee in het eigen risico. Daarom merkt u de gevolgen van ons preferentiebeleid direct: de medicijnen kosten minder, dus u betaalt ook minder eigen risico per medicijn. Als een geneesmiddelprijs onder couvert wordt afgesproken, wordt deze prijs niet in het eigen risico verrekend. Menzis betaalt dan minder dan de prijs in de landelijke prijslijst.

Veiligheid

Alle medicijnen die Menzis heeft benoemd als preferente geneesmiddelen, zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Ze zijn dus veilig te gebruiken. Ook als ze een andere verpakking, kleur of vorm hebben.

Welke medicijnen worden vergoed?

Bekijk hieronder welke geneesmiddelen op de preferentielijst staan. Bij wijzigingen in het beleid, passen we de lijst aan. Zo is de lijst altijd actueel. 

Let op: op de lijst staat de werkzame stof vermeld. De naam van de werkzame stof hoeft niet overeen te komen met de naam van de medicatie zelf. Kijk op de bijsluiter voor de naam van de werkzame stof van uw medicatie.

Niet medisch verantwoord?

Het kan zijn dat een bepaald geneesmiddel in uw geval niet medisch verantwoord is. Uw arts kan dit aangeven door een onderbouwde 'MN' (Medische Noodzaak) op het recept te zetten. De apotheek levert in dat geval een ander geneesmiddel dan het preferente geneesmiddel. Menzis vergoedt dit andere geneesmiddel volledig. Wel betaalt u soms een eigen bijdrage.

De apotheek is de specialist op het gebied van geneesmiddelen en de werking en bijwerkingen hiervan. Bij twijfel over de medische noodzaak vraagt de apotheker de voorschrijvend arts om verduidelijking van de vermelding 'MN'. Wanneer de medische reden niet voldoende duidelijk is, zal de apotheek een generiek middel afleveren.

Op deze pagina staat algemene informatie. Uw arts kan u meer vertellen over uw persoonlijke situatie.

Nieuws