De ziekenhuisfactuur

Bent u in het ziekenhuis geweest voor een behandeling? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar ons. Hier leggen we graag meer uit over de ziekenhuisfactuur.

Uw ziekenhuisfactuur in Mijn Menzis

Specifieke informatie over uw ziekenhuisfactuur vindt u in Mijn Menzis. Hier vindt u onder andere:

  • De naam van het ziekenhuis en het specialisme
  • De begin- en einddatum van de behandeling, of de (vervolg) DBC-code
  • De omschrijving van de behandeling (DBC-code)
  • Zorgactiviteiten: van een bezoek of laboratoriumonderzoek tot overnachting

Een ziekenhuisbehandeling heet een DBC-zorgproduct

Als u uw ziekenhuisfactuur opzoekt in Mijn Menzis, komt u misschien de term 'DBC-code' tegen. DBC-code staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. De verschillende onderdelen van uw behandeling in het ziekenhuis worden gebundeld in een Diagnose Behandeling Combinatie. Daar horen dus ook consulten, operaties, geneesmiddelen, laboratoriumonderzoeken en overnachtingen bij.

Deze video legt de DBC-code helder uit.