De ziekenhuisfactuur

Bent u in het ziekenhuis geweest voor een behandeling? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar ons. Hier leggen we graag meer uit over de ziekenhuisfactuur.

Uw ziekenhuisfactuur in Mijn Menzis

Specifieke informatie over uw ziekenhuisfactuur vindt u in Mijn Menzis. Hier vindt u onder andere:

  • De naam van het ziekenhuis en het specialisme
  • De begin- en einddatum van de behandeling, of de (vervolg) DBC-code
  • De omschrijving van de behandeling (DBC-code)
  • Zorgactiviteiten: van een bezoek of laboratoriumonderzoek tot overnachting

Een ziekenhuisbehandeling heet een DBC-zorgproduct

Als u uw ziekenhuisfactuur opzoekt in Mijn Menzis, komt u misschien de term 'DBC-code' tegen. DBC-code staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. De verschillende onderdelen van uw behandeling in het ziekenhuis worden gebundeld in een Diagnose Behandeling Combinatie. Daar horen dus ook consulten, operaties, geneesmiddelen, laboratoriumonderzoeken en overnachtingen bij.

Deze video legt de DBC-code helder uit. 

Ziekenhuissituatie man op bed met dokter animatie

DBC en eigen risico, hoe zit dat?

De eerste keer dat u voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, wordt een DBC geopend. Vanaf dat moment worden alle kosten voor u bij elkaar opgeteld. Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen openstaan. Daarna wordt het traject gesloten. Als uw behandeling eerder helemaal afgerond is, wordt de DBC eerder gesloten. Duurt uw behandeling langer, dan opent het ziekenhuis een nieuwe DBC.

De openingsdatum van de DBC bepaalt over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Als de DBC doorloopt naar het volgende jaar, betaalt u toch maar één keer het eigen risico, en wel in het kalenderjaar dat de DBC is geopend (voorbeeld 1). 

Is voor dezelfde behandeling een vervolg-DBC geopend in een nieuw kalenderjaar geopend? Dan wordt het eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht (voorbeeld 2).