Bespreek uw vraag

De wijkverpleegkundige maakt met u een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek geeft u aan wat u nodig heeft aan ondersteuning en zorg.

Samen met uw wijkverpleegkundige kijkt u: 

  • Wat kunt u zelf nog? 
  • Waarbij kunnen mensen om u heen helpen?
  • Waar helpen gemeente of andere hulpverleners?
  • Wat voor hulp heeft u nodig van de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige bepaalt op basis van dit gesprek, welke zorg vanuit de wijkverpleging nodig is. Daarnaast geeft de wijkverpleegkundige u advies waar u andere ondersteuning kunt vinden.