Vergoeding verpleging en verzorging

Heeft u thuis verpleging en verzorging nodig? Dan kunt u rekenen op een vergoeding vanuit uw Basisverzekering. Er zijn wel voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Jaar:

2021

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

U heeft recht op verpleging en verzorging thuis. Bijvoorbeeld voor een wijkverpleegkundige die u komt wassen of u een injectie geeft. Vaak vergoeden wij deze zorg rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleging.

U kunt ook de verpleging en verzorging zelf inkopen. Dan kunt u Menzis verzoeken om die zorg te vergoeden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Het is natuurlijk wel zo dat u de verzorging en verpleging echt nodig heeft.

Hier leest u meer over het PGB. Wilt u meer weten over vergoedingen via het persoonsgebonden budget PGB? Neem dan contact op met het Menzis PGB-team op telefoonnummer 088 222 48 00.

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor verzorging en verpleging: belangrijk om te weten

 • Geldt er een eigen risico?

  Nee, voor een verpleging en verzorging geldt geen eigen risico.

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

  Met een indicatie
  U heeft recht op verpleging en verzorging als u een indicatie heeft. Een indicatie of zorgbehoeftebepaling stelt een hbo-wijkverpleegkundige vast. Zo’n indicatie moet voldoen aan de normen van de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

  Een zorgplan
  Ook heeft u een zorgplan nodig. In dat plan staan de aard, omvang en duur van de zorg en het doel dat u daarmee bereikt. Dit zorgplan maakt een hbo-wijkverpleegkundige (niveau 5) en is ondertekend door u en de zorgaanbieder.

  De zorg moet altijd doelmatig zijn, dus echt helpen, om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zorg die onnodig is of meer kost dan een andere, gelijkwaardige zorgvorm, wordt niet vergoed.

 • Heb ik toestemming van Menzis of een verwijzing nodig?

  Toestemming

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen declareren. U vraagt toestemming aan met het digitale toestemmingsformulier Wijkverpleging. Tip: vul dit formulier samen met de verpleegkundige in.

  Vraag toestemming aan

  In de Algemene Voorwaarden staat per vergoeding of u vooraf toestemming van Menzis nodig heeft. U stuurt samen met uw zorgaanbieder uw aanvraag in. Deze aanvraag moet compleet zijn, bekijk goed wat u allemaal nodig heeft. Menzis beoordeelt uw aanvraag. Op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

  Verwijzing

  Denkt u zorg nodig te hebben? Neem dan zelf contact op met een wijkverpleegkundige. Die bepaalt samen met u of u bepaalde zorg nodig heeft.

  Heeft u verpleging en verzorging nodig volgens en onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan moet deze een uitvoeringsverzoek ‘Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie’ aan de zorgaanbieder doen. In dat verzoek staat de omvang, het aantal keer en de duur van de verpleegkundige handeling.

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

 • Ik ben nog geen 18 jaar

  Als u nog geen 18 jaar bent, kunt u ook aanspraak maken op verpleging en verzorging thuis. Met ingang van 1 januari 2018 is de financiering van verzorging thuis veranderd. Aan de financiering van de verpleging thuis verandert niets.

  Op de website van de Rijksoverheid leest u waar u terecht kunt voor ondersteuning bij de persoonlijke verzorging thuis.

  U heeft geen recht op verpleging en verzorging vanuit de Basisverzekering als u al verzorging krijgt vanuit de Wet langdurige zorg.

 • Waar moet de verpleging en verzorging aan voldoen?

  De zorg moet worden uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende met opleidingsniveau 3, in dienst van een thuiszorgorganisatie of werkzaam als ZZP'er (met KiWa keurmerk ZZP’er Zorg).

  Heeft u verpleegkundige zorg nodig in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist? Dan is het nodig dat de verpleegkundige in dienst is van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum), een revalidatie-instelling of een instelling die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie). 

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.