Neem zelf contact op

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt altijd in gesprek gaan met een wijkverpleegkundige als u denkt verpleging en verzorging nodig te hebben. De kosten hiervoor worden vanuit de Basisverzekering vergoed.

Betaling uit andere wetten

Uw zorg kan onderdeel zijn van wijkverpleging. Dan wordt het betaald vanuit uw zorgverzekering. Er zijn ook wetten die zorg en ondersteuning betalen:

  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Jeugdwet
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  

U kunt niet zelf kiezen vanuit welke wet u zorg en ondersteuning ontvangt. Uw zorgvraag en leeftijd bepalen onder welke wet uw zorg valt.

Langdurige zorg

De wijkverpleegkundige helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Heeft u de hele dag toezicht nodig? Of moet directe hulp dichtbij zijn? Dan komt u misschien in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor verzorging vanuit de Wet langdurige zorg. Met een indicatie wordt uw zorg thuis altijd via de Wlz vergoed. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage (via het CAK).