Uw premie in 2024

Dit jaar stijgt de premie van de Basisverzekering bij Menzis met € 5,50 en komt op € 146,75 per maand. Door scherp te kijken naar onze uitgaven en een verbetering van de risicoverevening heeft Menzis de stijging weten te beperken.

Premie basisverzekering

Benieuwd hoe Menzis de premie bepaald? Bekijk dan de video.

Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, zet Menzis in op samenwerking met zorgaanbieders en partners. Daarom steunt Menzis ook de uitgangspunten van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Waarom stijgt de premie in 2024?

De belangrijkste reden voor de premiestijging zijn de stijgende zorgkosten en de hoge inflatie.

De zorgkosten stijgen doordat de zorgvraag toeneemt en mensen gemiddeld langer leven. Ook duurdere geneesmiddelen en betere behandelmethodes zijn van invloed op de hoogte van de premie.

We zien de hoge inflatie terug in de verhoging van de salarissen, energie en de kosten van materialen. 

Infographic Menzis premie 2024
Afbeelding met premieopbouw Menzis 2024

Waarvoor zijn de opslagen?

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Een deel van de verzekerden betaalt de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk. Om dat te compenseren verwerkt iedere zorgverzekeraar een kleine opslag in de premie.

Bij welk ziekenhuis kunt u in 2024 terecht?

Met een aantal ziekenhuizen zijn we nog in gesprek over 2024. We hebben altijd alle ziekenhuizen gecontracteerd. Ook voor 2024 is dit ons doel. In de Zorgvinder ziet u met welke ziekenhuizen we een contract hebben voor uw behandeling. Dit overzicht werken we regelmatig bij.