Verzekeringsplicht

Het is wettelijk verplicht om een Basisverzekering te hebben. U moet zich zo snel mogelijk verzekeren als u 'verzekeringsplichtig' bent geworden. Maar er zijn uitzonderingen.

Zo snel mogelijk inschrijven

Moet u zich verzekeren? Doe dit dan zo snel mogelijk. Als we uw aanvraag binnen 4 maanden nadat u verzekeringsplichtig bent geworden krijgen, schrijven we u alsnog met terugwerkende kracht in. U heeft recht op vergoeding van zorgkosten over deze periode.

Krijgen we uw aanvraag later? Dan wordt u ingeschreven op de datum waarop we uw aanvraag, met eventuele bewijsstukken, hebben ontvangen. U heeft dan geen recht op vergoeding van eerdere zorgkosten.

Principieel geen zorgverzekering

Wilt u vanwege uw levensovertuiging geen zorgverzekering afsluiten? Als u principiĆ«le bezwaren tegen de zorgverzekering heeft, kunt u dat doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Afwijkende regels buitenland

In internationale situaties kunnen er afwijkende regels zijn. Meer informatie daarover is te vinden op de site van het CAK.

Zorgpremie betalen vanaf 18 jaar

Verzekerden van 18 jaar en ouder betalen premie voor de Basisverzekering. Lees hoe de premie tot stand komt.

Voor wie is de Basisverzekering verplicht?

Een Basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Behalve voor:

  • mensen zonder verblijfsvergunning
  • mensen die in het buitenland werken
  • mensen die alleen een buitenlands pensioen of buitenlandse uitkeringen krijgen vanuit verdragslanden
  • militairen in actieve dienst