Hoe ben ik verzekerd als ik ga werken in het buitenland?

Werkt u in Nederland? Voor een Nederlandse onderneming? Dan blijft u in Nederland loonbelastingplichtig. Ook als u naar het buitenland wordt uitgezonden (gedetacheerd).

Wanneer heb ik een zorgverzekering nodig in Nederland?

U heeft een zorgverzekering in Nederland nodig als u:

  • werkt in Nederland
  • werkt voor een Nederlandse onderneming
  • uitgezonden (gedetacheerd) wordt in het buitenland

Vraag uw zorgverzekering aan

We helpen u makkelijk over te stappen

Moet ik mij verzekeren in het land waarin ik werk?

U moet zich verzekeren in het land waar u werkt als u:

  • in een verdragsland in loondienst bent bij een buitenlandse werkgever
  • in het land waarin u werkt als zelfstandige werkt

Wat is een verdragsland?

Nederland heeft verschillende verdagen met landen. Maar voor de medische zorg heeft Nederland alleen afspraken met:

  • EU-landen
  • EER-landen
  • Verdragslanden buiten de EU/EER

Deze landen noemen we 'verdragslanden'. Welke landen dit precies zijn, vindt u op de website van het CAK

Werkt u in een niet-verdragsland? Dan sluit u zelf een particuliere ziektekostenverzekering af in het land waar u werkt en kunt u uw huidige zorgverzekering opzeggen

Hoe maak ik toch gebruik van medische zorg in Nederland?

U kunt gebruikmaken van medische zorg in Nederland als u:

  • in een verdragsland werkt en verzekerd bent volgens het verzekeringsstelsel daar.
  • bent ingeschreven bij CZ, afdeling Verdragen in Sittard, Postbus 55, 6130 MA, T 0800 - 024 44 88. Dit doet u met het formulier (E) 106, dat u kunt krijgen van uw buitenlandse verzekeringsinstelling. De in Nederland gemaakte kosten worden door CZ weer in rekening gebracht bij uw buitenlandse verzekeringsinstelling. 

Voorbeeld

U gaat voor een Duitse werkgever in Duitsland werken. U blijft met uw gezin in Nederland wonen. U bent dan grensarbeider.

U moet zich verzekeren bij een zorgverzekeraar (Krankenkasse) in Duitsland. U moet uw verzekering bij Menzis opzeggen.

Om aanspraak te kunnen maken op medische zorg in Nederland geeft de Krankenkasse u een verdragsformulier E 106. Met dit formulier moet u zich verzekeren bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uw partner blijft thuis. Hij of zij heeft geen Nederlands inkomen. Daarom moet u zich met uw hele gezin bij het CAK verzekeren.

Internationale situaties 

Wilt u meer informatie over de zorgverzekering in internationale situaties? Of heeft u een specifieke vraag? Bijvoorbeeld over het verzekeren van uw gezinsleden? Bezoek dan de website van het CAK. U kunt ook contact opnemen met Team Buitenland van Menzis: polisbuitenland@menzis.nl of +31 (0)53 485 34 77. 

Veelgestelde vragen