Hoe ben ik verzekerd als ik in het buitenland woon en in Nederland werk?

Soms moet u een zorgverzekering afsluiten in Nederland. Bijvoorbeeld als u werkt in Nederland in loondienst, als zelfstandig ondernemer of als seizoensarbeider.

Wanneer heb ik een zorgverzekering nodig in Nederland?

U heeft een zorgverzekering in Nederland nodig als:

  • u werkt in loondienst of als zelfstandig ondernemer in Nederland (parttime of fulltime)
  • u werkt als seizoenarbeider in Nederland

Vraag uw zorgverzekering aan

Medische hulp in het land waarin ik woon

Stel u breekt uw been in het land waarin u woont. Dan heeft u medische zorg nodig. U heeft een zorgverzekering in Nederland bij Menzis. Heeft u dan recht op medische hulp in het land waarin u woont?

Het antwoord is ja, maar alleen in deze situaties:

  • U woont in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of een ander verdragsland.
  • U bent ingeschreven met een verdragsformulier S1 bij een verzekeringsinstelling in het land waarin u woont. Na aanmelding vergoedt Menzis de kosten aan de verzekeringsinstelling als u gebruikmaakt van medische zorg in het land waarin u woont. 

Wanneer moet ik mij verzekeren in het land waarin ik woon?

Soms bent u niet meer verzekerd in Nederland. Dan moet u uw zorgverzekering bij Menzis opzeggen en een zorgverzekering afsluiten in het land waarin u woont. Dit doet u als:

  • u stopt met werken in Nederland;
  • u langer dan drie maanden niet in Nederland werkt.

Zorgverzekering opzeggen

Voorbeeld

  • U woont met uw gezin in Duitsland. U krijgt een baan in Nederland. Daarom moet u zich bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren.
  • Menzis stuurt u verdragsformulier S1 wanneer u bent ingeschreven. Met dat formulier schrijft u zich in bij een Duitse verzekeraar (Krankenkasse). Zo heeft u recht op medische zorg in Duitsland. De premie betaalt u aan Menzis.
  • Uw partner en kinderen schrijft u alleen in bij de Krankenkasse. Ze zijn meeverzekerd op uw Duitse polis.
  • De Krankenkasse geeft uw gegevens door aan het CAK. Het CAK stuurt een rekening voor de bijdrage voor de zorgverzekering voor uw gezinsleden. Uw partner en kinderen betalen geen premie aan de Krankenkasse.