Maximale vergoedingen eerstelijnsverblijf

Heeft u verpleging nodig en gaat u daarvoor naar een verpleeghuis of een ander soort eerstelijnsverblijf? En hebben wij daar geen contract mee? Mogelijk vergoeden we dan minder voor de kosten van deze zorg. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van het maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale vergoedingen eerstelijnsverblijf 2020

Maximale vergoedingen eerstelijnsverblijf 2019

Maximale vergoedingen eerstelijnsverblijf 2018