Maximale vergoedingen eerstelijnsverblijf

Zorgverlener staat naast man in bed

Heeft u verpleging nodig en gaat u daarvoor naar een verpleeghuis of een ander soort eerstelijnsverblijf? En hebben wij daar geen contract mee? Mogelijk vergoeden we dan minder voor de kosten van deze zorg. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Zorgverlener staat naast man in bed