Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft? Dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.