Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft? Dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Maximale vergoedingen 2024

Als verzekerde kunt u deze opvragen via de Klantenservice

Maximale vergoedingen 2023

Maximale vergoedingen 2022

Maximale vergoedingen 2021

Voorwaarden voor vergoeding

Menzis mag alleen zorg vergoeden als deze zorg aan de vergoedingseisen van de Zorgverzekeringswet voldoet. De overheid heeft dit bepaald. De volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op zorg vindt u in de verzekeringsvoorwaarden