Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgverlener onderzoekt man

Gaat u naar een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft? Dan vergoedt Menzis de kosten tot een maximumbedrag. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Zorgverlener onderzoekt man