Maximale vergoedingen ergotherapie

Gaat u naar een ergotherapeut zodat u uw dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt blijven uitvoeren? En heeft deze zorgverlener geen overeenkomst met Menzis? Mogelijk vergoeden we dan minder. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van het maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale vergoedingen ergotherapie 2020

Maximale vergoedingen ergotherapie 2019

Maximale vergoedingen ergotherapie 2017 en 2018