Zorg aanvragen

Om uw zorg vergoed te krijgen, heeft u voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen toestemming of een machtiging nodig.

Hoe vraag ik toestemming aan?

Toestemming aanvragen is alleen nodig als dat bij uw vergoeding vermeld staat.

Overstappen met toestemming van een andere verzekeraar 

Heeft u een machtiging of toestemming van uw vorige verzekeraar? Dan kunt u overstappen naar Menzis. Wij nemen dan de machtiging over.

Hulpmiddelen, geneesmiddelen of een behandeling

U krijgt uw hulpmiddelen, geneesmiddelen of een behandeling vergoed tot de einddatum van de machtiging. De verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing op uw vergoeding.

PGB-verpleging en -verzorging

Gebruikt u PGB-verpleging en -verzorging? Dan heeft u akkoord nodig van uw huidige verzekeraar. U krijgt bij het overstappen uw PGB-verpleging en -verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan anders zijn, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven heeft.