Hoe wijzig ik mijn collectieve verzekering?

Steeds meer mensen zijn via hun werkgever of een organisatie collectief verzekerd bij Menzis. Welke wijziging u moet doorgeven, hangt af van uw situatie.

U bent nu:

  • Via uw werkgever collectief verzekerd bij Menzis
  • Via een ledenorganisatie collectief verzekerd bij Menzis
  • Wel collectief verzekerd, maar nog niet bij Menzis
  • Wel bij Menzis verzekerd, maar nog niet collectief

Hoe geef ik wijzigingen door?

Ga naar Mijn Menzis

1) Via uw werkgever collectief verzekerd bij Menzis

U bent nu via uw werkgever verzekerd bij Menzis? Dan verandert uw collectieve verzekering als u van werkgever verandert. Of als u stopt met werken (bijvoorbeeld vanwege pensioen).
U verandert van werkgever: heeft u een nieuwe baan en wordt u bij uw nieuwe werkgever ook collectief verzekerd bij Menzis? Geef deze wijziging dan aan ons door binnen 30 dagen nadat u bent begonnen met werken.
U stopt met werken: dan kunt u misschien wel een collectieve verzekering voor leden  gebruiken. Menzis heeft met diverse goede-doelenorganisaties, sportscholen en supportersverenigingen afspraken over collectieve verzekeringen voor leden. Geef deze wijziging aan ons door binnen 30 dagen na het einde van uw dienstverband.

Kunt u niet deelnemen aan een ledencollectiviteit? Dan moet u uw collectieve verzekering laten omzetten in een individuele verzekering.
Bekijk de collectieve verzekeringen

2) Via een ledenorganisatie collectief verzekerd bij Menzis

Bent u nu collectief bij Menzis verzekerd via een organisatie? Wilt u overstappen naar een andere ledenorganisatie of collectieve verzekering via uw werkgever? Overstappen naar een andere ledenorganisatie kan per 1 januari van het nieuwe jaar.
Tijdens het jaar overstappen? Naar een andere collectieve verzekering voor leden of via uw werkgever? Dat kan alleen als uw lidmaatschap bij de oorspronkelijke ledenorganisatie tussentijds tot een einde komt. U moet reageren binnen 30 dagen na het einde van uw lidmaatschap.

3) Wel collectief verzekerd, maar nog niet bij Menzis?

Bent u bij uw huidige verzekeraar collectief verzekerd via uw oude werkgever? Krijgt u bij uw nieuwe werkgever een collectieve verzekering bij Menzis? Vraag dan binnen 30 dagen na uw eerste werkdag de verzekering aan. U wordt dan ingeschreven vanaf de datum dat u in dienst bent getreden. U kunt zich online en schriftelijk aanmelden voor de verzekering. 
Bent u nu collectief verzekerd via een ledenorganisatie? Wilt u overstappen naar een collectieve verzekering bij Menzis? Dan gaat uw verzekering per 1 januari van het komende jaar in.

Online verzekering aanvragen

4) Wel bij Menzis verzekerd, maar nog niet collectief?

Bent u al bij Menzis verzekerd? Heeft u een nieuwe baan en kunt u zich via uw werkgever collectief verzekeren bij Menzis? Geef dan binnen 30 dagen na uw eerste werkdag aan ons door welke collectieve verzekering u kunt gebruiken. De collectieve verzekering gaat dan in vanaf de eerste dag van uw nieuwe dienstverband. Bent u al langer in dienst? Dan kunt u zich collectief verzekeren vanaf de eerste dag van de volgende maand na ontvangst van uw aanvraag.
Bent u nog niet collectief verzekerd bij Menzis? Wilt u verzekerd worden via een ledenorganisatie? Dan is de ingangsdatum van uw collectieve verzekering afhankelijk van uw aanvullende verzekering nu:

  • Kan uw huidige aanvullende verzekering ook samen met een collectieve verzekering voor leden? Of heeft u nu geen aanvullende verzekering? Dan kunt u deelnemen vanaf de eerste dag van de volgende maand na aanvang van uw aanvraag. Een aanvullende verzekering kunt u per 1 januari van het volgende jaar wijzigen.
  • Kan uw huidige aanvullende verzekering niet worden gecombineerd met de collectieve verzekering voor leden? Dan kunt u de collectieve verzekering per 1 januari van het volgende jaar afsluiten.

Wat wilt u wijzigen?

Mijn Menzis

Geef wijzigingen op tijd aan ons door. Dat kan online, snel en eenvoudig in Mijn Menzis. Zo blijven uw gegevens actueel.

Direct naar Mijn Menzis

Direct regelen

Onze service

Menzis extra's