• .
  • .

Hulphond

Een hulphond kan ideaal zijn wanneer u door een lichamelijke handicap afhankelijk bent van anderen. Hulphonden kunnen bijvoorbeeld deuren, laden en kasten voor u openen. Ook kan de hond u helpen bij het uittrekken van kleding, dingen oprapen en aangeven. Lees hier wat de vergoedingen zijn.

Bekijk ook:

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?


Menzis Basis Voordelig

Naturapolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
hond: 100%; tegemoetkoming in de kosten: maximaal € 1.096 per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Menzis Basis

Naturapolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
hond: 100%; tegemoetkoming in de kosten: maximaal € 1.096 per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Menzis Basis Vrij

Restitutiepolis

Gecontracteerde zorgaanbieder:
hond: 100%; tegemoetkoming in de kosten: maximaal € 1.096 per kalenderjaar

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:
het bedrag dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor een hulphond.

Ja, voor een hulphond geldt het eigen risico.

U kunt terecht bij hondenscholen die met Menzis een contract hebben afgesloten. In de Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

Naar de Zorgvinder

U kunt in aanmerking komen voor een hulphond als uit de aanvraag van de revalidatiearts, samen met de rapportage van de ergotherapeut blijkt dat de hond een zeer grote vermindering van zorg geeft die u niet met eenvoudigere hulpmiddelen kunt bereiken.

U heeft geen toestemming nodig van Menzis als u, met de toelichting van uw behandelend arts, naar een gecontracteerde leverancier gaat.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier, dan heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig. Stuurt u dan de toelichting van uw behandelend arts even met uw aanvraag mee?

De leverancier bepaalt aan de hand van wettelijke criteria of u voor vergoeding in aanmerking komt. Als u het hulpmiddel niet vergoed krijgt, dan krijgt u een brief van ons met uitleg.

Heeft u Menzis Basis Vrij?
In het verzekeringsreglement staat per hulpmiddel of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. Het kan hierbij gaan om een eerste verstrekking, maar ook om vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel. U of uw leverancier dient de aanvraag in bij Menzis. Deze moet zo compleet mogelijk zijn. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Eigen risico

Het is mogelijk dat u een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heeft u dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.

Maximale vergoeding

Gaat u naar een hondenschool die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, dan krijgt u een vergoeding van maximaal € 13.750.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy