Vruchtbaarheidsbehandelingen

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Er zijn verschillende behandelingen die u helpen om zwanger te worden. Bekende vruchtbaarheidsbehandelingen zijn onder andere IVF en ICSI. Hier leest u wat er nog meer is, wat u vergoed krijgt, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor vruchtbaarheidsbehandelingen.

IVF en ICSI

Waar u precies recht op heeft, hangt af van uw leeftijd. Bent u jonger dan 38 jaar? Dan heeft u recht op de 1e, 2e en 3e poging IVF per te realiseren zwangerschap. Voor de 1e en 2e poging IVF per te realiseren zwangerschap geldt dat u daarop alleen recht heeft als er maximaal 1 embryo wordt teruggeplaatst. Bij de 3e poging mogen maximaal 2 embryo's worden teruggeplaatst. Bent u ouder dan 38 jaar en jonger dan 43 jaar? Dan heeft u recht op de 1e, 2e en 3e poging IVF per te realiseren zwangerschap. Bij elke poging mogen maximaal 2 embryo's per keer worden teruggeplaatst. Vanaf 1 januari 2013 is de leeftijdsgrens voor een fertiliteitsbehandeling 43 jaar. U heeft wel recht op een fertiliteitsbehandeling als deze is gestart voordat u de leeftijd van 43 jaar bereikt.

Let op:

 • IVF- en ICSI-behandelingen die door een andere zorgverzekeraar zijn vergoed, tellen mee voor het totaal aantal behandelingen.
 • Assisted Hatching vergoeden we niet. De beroepsgroep in Nederland voert dit niet uit. Assisted Hatching is geen behandeling conform de stand van de wetenschap en praktijk.
 • U heeft recht op gynaecologische behandelingen die de vruchtbaarheid bevorderen als u jonger bent dan 43 jaar.

Er is ook een vergoeding voor:

 • het invriezen van eicellen en embryo’s
 • follikelstimulatie en eicelpunctie 

De vergoeding is voor vrouwen die:

 • chemotherapie krijgen, met het risico op blijvende vruchtbaarheidsproblemen
 • radiotherapie krijgen en daardoor kans hebben op blijvende schade van de eierstokken, omdat de eierstokken in het stralingsveld liggen
 • beide eierstokken of grote delen van beide eierstokken moeten laten verwijderen
 • of een aanvullende medische indicatie hebben: het fragiele-X-syndroom, turnersyndroom of galactosemie

Voor het tot stand laten komen van een zwangerschap na ontdooiing van ingevroren eicellen bent u aangewezen op de fasen 3 en 4 van een ivf-behandeling, dit zijn fertilisatie en embryotransfer.

Wat wordt niet vergoed?

U heeft geen recht op een vergoeding van de kosten voor de donatie van eicellen en/of spermacellen en/of voor de donor. Maakt u gebruik van donorsperma, dan worden de kosten daaromheen (aanschaf, transport, opslag, screening, etc) niet vergoed. Gaat u voor uw vruchtbaarheidsbehandeling naar een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan heeft u vooraf toestemming nodig. U kunt contact opnemen met de Zorgadviseur van Menzis, zij helpen u verder.

De volgende vruchtbaarheidsbehandelingen worden ook niet vergoed:

 • een vierde of volgende IVF/ICSI poging
 • (gedeeltelijke) behandelingen die niet doelmatig zijn en niet behoren tot zorg volgens de stand van de wetenschap
 • IVF en andere zorg rond de vruchtbaarheid bij vrouwen van 43 jaar of ouder
 • de behandeling van de donor van de eicel en de donatie van de eicel
 • een Scratching behandeling of een PGS (preïmplantatie genetische screening) behandeling
 • een IMSI of PICSI behandeling bij de man.
 • Assisted Hatching vergoeden we niet. De beroepsgroep in Nederland voert dit niet uit. Assisted Hatching is geen behandeling conform de stand van de wetenschap en praktijk.
 • meer dan 1 embryo terugplaatsing bij de 1e en 2e IVF/ICSI poging tot de leeftijd van 38 jaar.
 • lipid Infusion

Dit telt als een IVF-poging

Een IVF-poging telt pas als het verkrijgen van rijpe eicellen (de follikelpunctie) is gelukt. Alleen een poging die is geëindigd tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het moment dat er sprake is van een doorgaande zwangerschap, telt mee voor het aantal pogingen. Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van ten minste 10 weken, gerekend vanaf het moment van de follikelpunctie. In het geval van terugplaatsing van ingevroren embryo’s is een doorgaande zwangerschap een zwangerschap van ten minste 9 weken en drie dagen te rekenen vanaf de implantatie.

 

Een volledige IVF-poging bestaat uit de volgende 4 fasen:

 • u krijgt hormonen die de rijping van eicellen in uw lichaam bevorderen.
 • er worden eicellen afgenomen.
 • de eicellen worden bevrucht en in het laboratorium worden embryo's gekweekt.
 • een of twee embryo's worden in de baarmoederholte geïmplanteerd.

 

Omschrijving van de verschillende afkortingen

In onderstaande tabel vind je de uitleg van alle behandelingen waarover gesproken wordt.

Afkorting Verklaring Uitleg
IVF In Vitro Fertilisatie Buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's
ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie Buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's
KI(D) Kunstmatige Inseminatie (Donor) Inseminatie met sperma al dan niet gebruik makend van een donor
OI Ovulatie Inductie Farmacologische stimulatie
IUI Intra Uterine Inseminatie Geselecteerde zaadcellen worden direct in de baarmoederholte gebracht

Ja, voor vruchtbaarheidsbehandelingen geldt het eigen risico.

IVF & ICSI

U kunt voor een vruchtbaarheidsbehandeling naar een gecontracteerde IVF-kliniek. In onze Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

U krijgt tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling te maken met twee ziekenhuizen/klinieken. In zogenoemde transportklinieken vinden alle behandelingen plaats ter vóórbereiding van IVF en ICSI. Denk aan de voorlichtingsgesprekken, de echo's en de eicelpunctie. De volgende stappen zoals bevruchting en terugplaatsing vinden weer plaats in de IVF-kliniek. Ook de handelingen in de transportklinieken worden door Menzis vergoed conform de verzekeringsvoorwaarden.

KI(D), OI & IUI

Hiervoor kunt u naar een gynaecoloog of uroloog.

Verwijzing

Ja, voor IVF & ICSI heeft u vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw medisch specialist. Voor andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen zoals KI(D), IUI & OI heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Toestemming

Voor een vruchtbaarheidsbehandeling bij een gecontracteerde zorgaanbieder heeft u geen toestemming nodig. Gaat u voor vruchtbaarheidsbehandelingen naar een  niet-gecontracteerde aanbieder in Nederland dan heeft u wel toestemming van Menzis nodig. Neem contact op met de Zorgadviseur van Menzis, zij helpen u verder.

Voor vergoeding van een vruchtbaarheids-, of fertiliteitsbehandeling in het buitenland (IVF/ICSI) heeft u vooraf geen toestemming nodig. Bij niet standaard IVF/ICSI-behandelingen raden we u aan contact op te nemen met de Zorgadviseur. Behandelingen in het buitenland kunnen we pas beoordelen als de behandeling is afgerond. Voor de beoordeling hebben we de volgende informatie nodig:

Stuur het ingevulde formulier naar:

Menzis
t.a.v. Buitenland Verzekerdennota's IVF
Postbus 75000
7500 KC Enschede

Wilt u meer weten? Neem contact op met de Zorgadviseur van Menzis, zij helpen u verder.


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Kosten ziekenhuisbehandeling

Wat betaalt u voor een behandeling in het ziekenhuis?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.