Overzicht tandcodes

Wat betekent een tandcode op uw tandartsrekening? Zoek eenvoudig de betekenis op.

Heeft u een prijsopgave ontvangen van uw tandarts? Bereken hier met de Tandcodechecker zelf de vergoeding die u ontvangt voor de behandeling(en). De Tandcodechecker is bedoeld voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat betekenen de sterren bij een code?

Achter sommige codes staat een ster. 

* - Bij enkele behandelingen zoals kronen en protheses kunnen techniek- en materiaalkosten berekend worden. Berekende techniek- en materiaalkosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de behandeling.
** - Berekende laboratoriumkosten worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de behandeling.