Vergoeding persoonlijke alarmeringsapparatuur

Woont u alleen en wilt u alarm slaan als u iets overkomt? Er zijn apparaten die met één druk op de knop een directe verbinding maken met een alarmcentrale. U leest hier wat de vergoedingen zijn, of u in aanmerking komt en hoe u vooraf toestemming vraagt.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoed, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de Aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor persoonlijke alarmeringsapparatuur: belangrijk om te weten

 • Geldt er een eigen risico?

  Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan heeft u de apparatuur altijd in bruikleen en geldt er geen eigen risico.

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en koopt u de alarmeringsapparatuur? Dan geldt wel het eigen risico.

 • Wat krijg ik niet vergoed?

  • Persoonsalarmering op sociale indicatie, bijvoorbeeld omdat u alleen woont bent of bang bent om te vallen.

  • Persoonsalarmering op medische indicatie, maar de indicatie niet voldoet aan alle voorwaarden van de zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld als u geen ernstige medische indicatie heeft of als u nooit alleen thuis bent.

  • Abonnementskosten op de alarmcentrale.

  • Abonnementskosten voor alarmopvolging, nodig als u de alarmering bij een thuiszorgaanbieder uit laat komen

  • Extra modules zoals GPS tracking, extra alarmknoppen en/of sleutelkluis

  • Alarmsystemen in woonvormen, aanleunwoningen of bejaardenwoningen waar. alarmering/hulpoproep centraal geregeld is.

  • Persoonsalarmering voor verzekerden die gebruikmaken van de Wet op langdurige zorg (Wlz) of Volledig Pakket Thuis (VPT). Deze persoonsalarmering is onderdeel van de outillage van de instelling die deze zorg verleend.

  Aansluitkosten
  De kosten van het aansluiten van de persoonsalarmering in de thuissituatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Met onze gecontracteerde leveranciers hebben we afgesproken dat de aansluitkosten een onderdeel zijn van het afgesproken maandtarief voor de huur van de apparatuur. Er wordt daarom geen apart tarief in rekening gebracht door de gecontracteerde leveranciers.

  Aansluitkosten wanneer u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder
  Let op dat Menzis de aansluitkosten niet apart aan u vergoed. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding van uw maandelijkse huurkosten is rekening gehouden met een opslag voor de aansluitkosten.

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

  Persoonlijke alarmeringsapparatuur kan vergoed worden vanuit de basisverzekering wanneer het bedoeld is om het zelfstandig wonen mogelijk te maken voor personen die sociaal en adl*-redzaam zijn, maar als gevolg van ziekte of beperking een verhoogd risico lopen in een noodsituatie terecht te komen. Een noodsituatie betekent een acute, levensbedreigende situatie. Gevaar voor vallen is dus geen medische noodsituatie.
  De persoonlijke alarmeringsapparatuur kan worden verstrekt aan verzekerden met een medische indicatie waarbij:

  • een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medi­sche of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te voorkomen
  • én gedurende langere tijd op zichzelf zijn aangewezen
  • én van wie men niet kan verwachten dat ze in een noodsituatie de telefoon - hieronder valt ook een (senioren) mobiele telefoon of SOS telefoon met alarmoproep mogelijkheid - zelfstan­dig kunnen bedienen.

  Wanneer uw situatie niet voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van persoonsalarmering via uw gemeente (WMO). Neemt u contact op met uw gemeente voor meer informatie. 

  *adl = activiteiten dagelijks leven

 • Heb ik toestemming van Menzis nodig?

  Ja, u heeft vooraf toestemming van Menzis nodig. De toestemmingsaanvraag kunt u samen met uw  behandelend arts of verpleegkundige regelen. Bij de aanvraag moet u een medische indicatie meesturen. Toestemming aanvragen persoonlijke alarmeringsapparatuur. 

  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Stuur dan naast de toelichting van de behandelend arts ook een offerte van de leverancier mee.
  • Is er een reden dat uw leverancier of zorgaanbieder geen aanvraag voor u indient bij Menzis? Vul dan zelf het online aanvraagformulier in.
  • Heeft u geen internet of wilt u liever telefonisch contact? Bel dan gerust met de Menzis Klantenservice op telefoonnummer 088 222 40 40. Wij helpen u graag!

  Vooraf toestemming vragen
  Alle gecontracteerde leveranciers (zowel landelijk als regionaal) kunnen namens u vooraf toestemming aanvragen bij Menzis voor de persoonsalarmering. U hoeft dan alleen de verwijsbrief van uw huisarts of verpleegkundige aan hen over te dragen. Dit hoeft u niet persoonlijk te brengen (bijvoorbeeld mailen is ook een mogelijkheid) en soms kan uw huisarts de verwijsbrief ook rechtstreeks versturen aan een gecontracteerde leverancier. Via Menzis krijgt u en uw leverancier bericht over de beoordeling van de aanvraag. Wanneer er toestemming is, regelt de gecontracteerde leverancier dat u de apparatuur snel en vakkundig wordt geplaatst en krijgt u goede uitleg over het gebruik.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.