Vergoeding zintuiglijke gehandicaptenzorg

Kunt u niet goed of helemaal niet horen, zien en/of praten? Mensen met een zintuiglijke handicap kunnen hulp krijgen van specialisten om zelfstandig te functioneren.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 80% van de rekening tot maximaal 80% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  vergoeding bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor zintuiglijke gehandicaptenzorg: belangrijk om te weten

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg?

  U heeft recht op vergoeding als de zintuiglijk gehandicaptenzorg nodig is als u:

  • een visuele beperking heeft (blind of slechtziend).
  • een auditieve beperking heeft (doof of slechthorend).
  • u jonger bent dan 23 jaar en als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis een communicatieve beperking heeft (ernstige moeilijkheden met spraak en/of taal).
 • Heb ik een verwijzing nodig?

  Ja, u heeft een verwijzing nodig.

  Visuele beperking

  U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist (oogarts) die volgens de ‘Evidence based richtlijn Visusstoornissen, revalidatie en verwijzing’ van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft vastgesteld dat u een visuele beperking heeft.

  Auditieve en/of communicatieve beperking

  U heeft een verwijzing nodig van een klinisch fysicus audioloog van het audiologisch centrum of een arts die volgens de richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) heeft vastgesteld dat u een auditieve en/of communicatieve beperking heeft.

 • Wat krijg ik niet vergoed?

  U krijgt geen vergoeding voor:

  • ondersteuning bij maatschappelijk functioneren.
  • de complexe, langdurige en levensbrede ondersteuning aan volwassen doof-blinden en volwassen prelinguaal doven.
 • Geldt het eigen risico of is er een eigen bijdrage?

  Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg geldt het eigen risico. Er is geen eigen bijdrage.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.