Rekenvoorbeelden

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage: dat is het deel van de kosten dat u zelf moet betalen. Dat bedrag heeft ook invloed op het eigen risico. Hoe dat werkt, ziet u in enkele rekenvoorbeelden.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Als u zorgkosten declareert, dan wordt eerst het verplicht eigen risico van € 385 verrekend. Daarna wordt een eventueel vrijwillig eigen risico verrekend.

Eigen bijdrage

Het kan ook zijn dat u zorg gebruikt waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen. U betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Hoe dat werkt, ziet u in onderstaande rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1

Stel dat u in 2016 gebruik maakt van specialistische hulp voor een bedrag van € 300. Het verplicht eigen risico bedraagt € 385. Deze kosten betaalt u zelf. U houdt dan nog een verplicht eigen risico over van € 85.

Rekenvoorbeeld 2

Stel dat u in 2016 gebruik maakt van geneesmiddelen via de apotheker voor een bedrag van € 90. Het verplicht eigen risico bedraagt in dit geval het volledige bedrag (€ 90). Deze kosten betaalt u zelf.
U houdt dan nog een verplicht eigen risico over van € 385- € 90 = € 295.

Rekenvoorbeeld 3

Stel dat u in 2016 gebruik maakt van zittend ziekenvervoer voor een bedrag van € 200. De wettelijke eigen bijdrage hiervoor is € 97. Deze kosten betaalt u zelf.
Het bedrag van (€ 200 - € 97 =) € 103 dat daarna overblijft, valt binnen het verplichte eigen risico van € 385. Dus ook deze kosten betaalt u zelf.

U houdt dan nog een verplicht eigen risico over van € 385 - € 103 = € 282.

Rekenvoorbeeld 4

Stel dat u eerst gebruik maakt van geneesmiddelen voor een bedrag van € 90. Vervolgens maakt u ziekenhuiskosten voor een bedrag van € 300.

U heeft na verrekening van de geneesmiddelen nog een eigen risico over van € 295 (zie rekenvoorbeeld 2). Daarom betaalt u zelf € 295 voor ziekenhuiskosten. Het verschil tussen de ziekenhuisnota en het nog te verrekenen eigen risico (€ 300 - € 295 = € 5) wordt door Menzis vergoed.

U heeft nu het gehele verplicht eigen risico voor 2016 betaald en hoeft geen eigen risico meer te betalen.

Rekenvoorbeeld 5

Stel dat u eerst huisartshulp ontvangt voor een bedrag van € 75. Daarna wordt u opgenomen in het ziekenhuis voor een bedrag van € 600. Volgens uw zorgpolis heeft u een verplicht eigen risico van € 385 en een vrijwillig eigen risico van € 200.

Voor huisartshulp geldt geen eigen risico. De gemaakte kosten van € 75 krijgt u daarom volledig vergoed. Voor ziekenhuiskosten geldt wel het eigen risico. Eerst betaalt u het verplicht eigen risico van € 385. Daarna blijft er van de ziekenhuisrekening nog een bedrag over van (€ 600 - € 385 =) € 215.

Daarna betaalt u het vrijwillig eigen risico van € 200. Van de ziekenhuisrekening blijft dan nog (€ 215 - € 200 =) € 15 over. Uiteindelijk betaalt Menzis u deze € 15 voor ziekenhuiskosten. Gedurende de resterende periode van het jaar wordt er geen eigen risico meer verrekend met uw zorgkosten.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.