Uitzonderingen eigen risico

Gezin zit in de duinen

U betaalt eigen risico voor zorg uit de Basisverzekering. Maar niet voor alle zorg. Er zijn uitzonderingen, zoals zorg door een huisarts, verpleging en verzorging en kraamzorg.

Gezin zit in de duinen

Waarvoor betaalt u nooit eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor:

  • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
  • Hulpmiddelen in bruikleen, zoals een bed in speciale uitvoering.
  • Pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut
  • Verpleging en verzorging thuis, dus wijkverpleging
  • Ketenzorg via de huisarts
  • Reiskosten en nacontroles van nier- of leverdonoren
  • Zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering of tandverzekering
  • Het programma Stoppen met Roken.

Geen eigen risico, soms wel kosten

  • Bezoek aan de huisarts: het eigen risico geldt niet voor uw bezoek aan de huisarts. Maar wel voor medicijnen, injecties en laboratoriumonderzoek, zoals het onderzoeken van een moedervlek of bloed buiten de praktijk.
  • Bevalling en verloskundige zorg: voor verloskundige zorg tijdens een bevalling betaalt u geen eigen risico. Wél voor aanvullende zorg zoals medicijnen, laboratoriumonderzoek, de NIPT of de ambulance naar het ziekenhuis. Tip: hou rekening met de eigen bijdrage als u bevalt in het ziekenhuis zonder medische indicatie.
  • Kraamzorg: u betaalt geen eigen risico.

Maar hou wel rekening met de eigen bijdrage.

  • Medicatiebeoordeling: gebruikt u chronisch geneesmiddelen op recept? Dan doet de (gecontracteerde) apotheek 1 keer per jaar een medicatiebeoordeling. Hiervoor geldt uw verplichte eigen risico niet. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u wel een deel zelf.