Uitzonderingen

Wat valt niet onder eigen risico?

Het eigen risico geldt alleen voor zorgkosten die vanuit de Basisverzekering worden vergoed. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

Zorg door uw huisarts

U betaalt geen eigen risico voor behandelingen, consulten en visites van uw huisarts. Maar medicijnen en bijvoorbeeld bloedonderzoek die uw huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico.

Verloskundige zorg en kraamzorg

Zorg rond zwangerschap en bevalling valt niet onder het eigen risico. Het gaat om:

 • kraamzorg
 • echografie voorgeschreven door huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
 • ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap;
 • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
 • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
 • gebruik van de verloskamer;
 • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis;
 • nekplooimeting (NT-meting) voor vrouwen ouder dan 36 jaar, als dit medisch noodzakelijk is;
 • structureel echoscopisch onderzoek (20-wekenecho).

Geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek, de vlokkentest, de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de ambulance naar het ziekenhuis in verband met de bevalling vallen wel onder het eigen risico.

Andere zorg die niet onder het eigen risico valt:

 • hulpmiddelen in bruikleen
 • PGB Verpleging en Verzorging
 • zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
 • zorg vanuit aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen;
 • zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg
 • nacontroles van de donor, na orgaandonatie.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.