Uitzonderingen eigen risico

U betaalt eigen risico voor zorg uit de Basisverzekering. Maar niet voor alle zorg. Er zijn uitzonderingen, zoals zorg door een huisarts, verpleging en verzorging en kraamzorg.

Waarvoor betaalt u nooit eigen risico?

U betaalt geen eigen risico voor:

 • zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • hulpmiddelen in bruikleen, zoals een bed in een speciale uitvoering
 • pedicurezorg voor diabetici bij een podotherapeut
 • verpleging en verzorging thuis, dus wijkverpleging
 • ketenzorg via de huisarts
 • zorg voor een donor die direct verband houdt met de transplantatie
 • zorg die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering of tandverzekering
 • het programma Stoppen met Roken

Geen eigen risico, soms wel kosten

 • Bezoek aan de huisarts: het eigen risico geldt niet voor uw bezoek aan de huisarts. Maar wel voor medicijnen, injecties en laboratoriumonderzoek buiten de praktijk, zoals het onderzoeken van een moedervlek of bloed.
 • Bevalling en verloskundige zorg: voor verloskundige zorg tijdens een bevalling betaalt u geen eigen risico. Wél voor aanvullende zorg zoals medicijnen, laboratoriumonderzoek, de NIPT (vrouwen met een medische indicatie betalen geen eigen risico voor de NIPT-test) of de ambulance naar het ziekenhuis. Tip: houd rekening met de eigen bijdrage als u bevalt in het ziekenhuis zonder medische indicatie.
 • Kraamzorg: u betaalt geen eigen risico.

Houd wel rekening met de eigen bijdrage.

 • Medicatiebeoordeling: gebruikt u chronisch medicijnen op recept? Dan doet de (gecontracteerde) apotheek 1 keer per jaar een medicatiebeoordeling. Hiervoor geldt uw verplichte eigen risico niet.