Maximale vergoedingen logopedie

Logopedie is zorg die u of uw kind nodig heeft bij problemen met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Gaat u hiervoor naar een zorgverlener die geen overeenkomst met Menzis heeft? Mogelijk vergoeden we dan minder. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van dit maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale vergoedingen lopgopedie 2020

Maximale vergoedingen logopedie 2019

Maximale vergoedingen logopedie 2017 en 2018