Maximale vergoedingen medisch-specialistische zorg

Gaat u voor zorg naar medisch specialist, bijvoorbeeld in een ziekenhuis? En hebben wij daar geen contract mee? Mogelijk krijgt u dan minder vergoed voor deze medisch-specialistische zorg (MSZ). Dit heet ook wel de maximale vergoeding voor ongecontracteerde zorg.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van het maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale vergoedingen MSZ 2020

Maximale vergoedingen MSZ 2019

Maximale vergoedingen MSZ 2017 en 2018