Vergoeding medisch specialistische zorg

Onder medisch specialistische zorg vallen veel medische ingrepen en behandelingen. U kunt denken aan onderzoek en diagnostiek door een medisch specialist. Of aan verpleging en verzorging in een ziekenhuis. Bekijk de vergoedingen.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoeding van onderzoek, diagnostiek en behandeling door een medisch specialist en de materialen en geneesmiddelen die daarbij nodig zijn.

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoeding van onderzoek, diagnostiek en behandeling door een medisch specialist en de materialen en geneesmiddelen die daarbij nodig zijn.

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  100% vergoeding van onderzoek, diagnostiek en behandeling door een medisch specialist en de materialen en geneesmiddelen die daarbij nodig zijn.

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor medisch specialistische zorg: belangrijk om te weten

 • Geldt het eigen risico of is er een eigen bijdrage?

  Voor medisch specialistische zorg geldt het eigen risico. Er is geen eigen bijdrage.

 • Wat krijg ik vergoed voor medisch specialistische zorg?

  Vanuit de Basisverzekering heeft u recht op vergoeding van: 

  • onderzoek en diagnostiek
  • behandeling
  • verblijf of opname (als het medisch noodzakelijk is)
  • verpleging en verzorging (als het medisch noodzakelijk is)
  • paramedische zorg als onderdeel van de behandeling en het verblijf in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
  • materialen die de medisch specialist gebruikt, zoals geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen
  • laboratoriumonderzoek

  Let op

  De medisch specialist bepaalt welke zorg u nodig heeft. Zorg die voor vergoeding in aanmerking komt, moet een zogeheten indicatie hebben. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden waaraan de zorg moet voldoen. Zo moet deze, onder andere, passend zijn bij de gestelde indicatie en niet te bereiken zijn met een lichtere (en/of goedkopere) mogelijkheid. Ook moet de zorg voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. De overige voorwaarden vindt u hier. Spoedeisende zorg in Nederland wordt altijd volledig vergoed volgens de daarvoor in Nederland geldende tarieven.

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

  Medisch specialistische zorg wordt vergoed uit de Basisverzekering. Deze zorg moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zo moet bijvoorbeeld een huisarts of medisch specialist bepalen dat u de zorg echt nodig heeft.

 • Heb ik toestemming nodig?

  Voor sommige medische behandelingen heeft u eerst toestemming nodig van Menzis. Die toestemming vraagt uw zorgaanbieder aan. Deze behandelingen staan op de limitatieve lijst medisch specialistische zorg van Zorgverzekeraars Nederland.

 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde aanbieder ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

  U kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat medisch specialistische zorg biedt. Let op: een ZBC is niet hetzelfde als een ziekenhuis. Er kan een andere vergoeding gelden. 

 • Heb ik een verwijzing nodig?

  Ja. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, verloskundige, een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) of een arts verstandelijk gehandicapten.

  De bedrijfsarts kan ook verwijzen als de klachten te maken hebben met uw werk. Meer informatie over specifieke verwijzingen:

  • Voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten door een kaakchirurg heeft u vooraf een verwijzing van een tandarts nodig. 
  • De werkzaamheden van de oogarts, kinderarts of orthopeed mag ook gedaan worden door een jeugdarts of een arts in de jeugdgezondheidszorg.
  • Medisch specialist KNO mag ook gedaan worden door een audicien. 
  • Medisch specialist in het geval van tuberculose mag ook gedaan worden door een GGD-arts. 
  • Spoedeisende zorg: u heeft geen schriftelijke verwijzing nodig.
 • Wat wordt niet vergoed?

  Deze behandelingen worden niet vergoed:

  • Liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik.
  • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten geheel of deels geamputeerd zijn of bij vrouwen zonder borstgroei of transgenders zonder borstgroei.
  • Behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek.
  • Sterilisatie of het ongedaan maken van een sterilisatie.
  • Een besnijdenis (circumcisie), wanneer deze medisch niet noodzakelijk is.
  • Behandeling met een redressiehelm van een scheef of vergroeid babyhoofdje.

  Let op

  Medisch specialistische zorg die verleend wordt door een instelling die niet is toegelaten op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt niet vergoed.

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.