Maximale vergoedingen verpleging en verzorging

Heeft u thuis verpleging of verzorging nodig, bijvoorbeeld van een verpleegkundige of wijkverpleegkundige? En krijgt u die zorg van een zorgaanbieder waar Menzis geen contract mee heeft? Mogelijk vergoeden we dan minder. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.