Maximale vergoedingen verpleging en verzorging

Heeft u thuis verpleging of verzorging nodig, bijvoorbeeld van een verpleegkundige of wijkverpleegkundige? En krijgt u die zorg van een zorgaanbieder waar Menzis geen contract mee heeft? Mogelijk vergoeden we dan minder. Dit heet ook wel de maximale vergoeding.

Maximumbedrag afhankelijk van Basisverzekering

De hoogte van het maximumbedrag is afhankelijk van de Basisverzekering die u heeft.

Maximale verpleging en verzorging 2020

Maximale vergoedingen verpleging en verzorging 2019

Maximale vergoedingen verpleging en verzorging 2017 en 2018