Podotherapie

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2020
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

U heeft zorg nodig aan uw voeten om beter te kunnen lopen en bewegen? Dan vergoedt Menzis deze zorg meestal wel, als de huisarts u doorverwijst. Heeft u diabetes mellitus en daardoor een verhoogd risico op voetproblemen, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding uit de Basisverzekering.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed bij diabetes mellitus


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed bij diabetes mellitus


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed bij diabetes mellitus


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Erkende zorgaanbieder:

podotherapie en podologie: maximaal € 150 per kalenderjaar


Niet-erkende zorgaanbieder:

geen vergoeding

Geen vergoeding
Geen vergoeding
Erkende zorgaanbieder:

podotherapie en podologie: maximaal € 100 per kalenderjaar


Niet-erkende zorgaanbieder:

geen vergoeding

Erkende zorgaanbieder:

podotherapie en podologie: maximaal € 150 per kalenderjaar


Niet-erkende zorgaanbieder:

geen vergoeding

Erkende zorgaanbieder:

podotherapie en podologie: maximaal € 200 per kalenderjaar


Niet-erkende zorgaanbieder:

geen vergoeding

Recht op vergoeding vanuit de Basisverzekering

U heeft recht op vergoeding vanuit de Basisverzekering als na een voetscreening blijkt dat u door diabetes een verhoogd risico op voetproblemen heeft. Uw huisarts - of praktijkondersteuner of verpleegkundige - verwijst u dan door naar een podotherapeut. De podotherapeut bepaalt het zorgprofiel en stelt een behandelplan op. Dit doet hij ieder jaar opnieuw.

Hoe hoger het zorgprofiel – er zijn er 4 – hoe meer voetzorg u nodig heeft. Bij zorgprofiel 1 krijgt u een jaarlijks voetonderzoek. Bij de zorgprofielen 2, 3 en 4 krijgt u de zorg die wordt vastgelegd in het individuele behandelplan. U krijgt dan vergoeding voor onderzoek en behandeling van uw voeten. Zaken zoals steunzolen worden niet vergoed vanuit de Basisverzekering.

Recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

U heeft recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering als de podotherapeut u behandelt voor voetproblemen die niet het gevolg zijn van diabetes mellitus.

Let op: Het maximumbedrag uit de aanvullende verzekering geldt voor pedicurepodologie, podotherapie en orthopedische steunzolen samen. U kunt de rekening declareren in Mijn Menzis.

Nee, voor podotherapie geldt geen eigen risico.

Waar kunt u terecht voor vergoeding vanuit de Basisverzekering?

U kunt terecht bij elke podotherapeut waarmee Menzis een contract heeft afgesloten. U vindt deze in de Zorgvinder (kijk onder 'Podotherapeut diabetes mellitus')

Naar de Zorgvinder

Waar kunt u terecht voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

U kunt terecht bij een door Menzis erkende podotherapeut. Kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten voor een podotherapeut bij u in de buurt die aan de kwaliteitseisen voldoet.

Om voor vergoeding vanuit de Basisverzekering in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD of VRM (Vasculair Risico Management), vraag dan aan uw arts of de podotherapie onder ketenzorg valt. Is dat het geval, dan stuurt de huisarts of zorggroep de rekening direct door naar Menzis.

Werken u, uw huisarts en de podotherapeut niet samen volgens ketenzorg dan stuurt uw podotherapeut de rekening direct naar Menzis.


De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.