• .
  • .

Transplantatie

Ontdek de vergoedingen voor uw verzekering

Log in met DigiDPakket samenstellen
 
U ziet nu de vergoedingen voor:
Jaar:
2019
Collectieve verzekering:
Menzis
Basisverzekering:
Alle
Aanvullende verzekering:
Alle
Tandverzekering:
Alle

Wanneer een van uw organen of weefsel niet goed meer functioneert, kunt u in aanmerking komen voor een transplantatie. U krijgt in dat geval een vervangend orgaan of weefsel van een donor. Op deze pagina leest u wat u vergoed krijgt voor een transplantatie, wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt en waar u terechtkunt.

Wat krijgt u vergoed uit de Basisverzekering?

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

Gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoed, na verwijzing huisarts/medisch specialist


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijgt u vergoed uit de aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding uit de aanvullende verzekering voor een transplantatie.

Een transplantatie is een operatie die veel verschillende behandelingen en aandacht vooraf en achteraf nodig heeft. Om zo duidelijk mogelijk te zijn over wat u precies vergoed krijgt, zetten wij dat voor u op een rijtje:

  • Specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
  • De kosten van de transplantatieoperatie.
  • Specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal.
  • Het bewaren en het vervoer van het transplantatiemateriaal.
  • De zorg voor de donor die verband houdt met de opname in een instelling voor selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal, voor maximaal 13 weken, of een half jaar in geval van een levertransplantatie, na de datum van ontslag uit die instelling.
  • Vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis of in verband met de zorg zoals omschreven in het vorige punt van deze opsomming. Vergoed worden de kosten van de laagste klasse van openbaar vervoer binnen Nederland, of als dat medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland.
  • Vervoer naar en van Nederland van een buiten Nederland wonende nier-, lever- of beenmergdonor.

Ja, voor transplantatie geldt het eigen risico. De donor betaalt geen eigen risico, ook niet voor eventuele nacontroles.

U kunt terecht bij een medisch specialist in een ziekenhuis dat een vergunning heeft om transplantaties uit te voeren. Menzis heeft met elk ziekenhuis een contract afgesloten. In de Zorgvinder ziet u waar u terechtkunt.

Naar de Zorgvinder

U heeft recht op vergoeding van een transplantatie als deze plaatsvindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte.

Als de donor uw echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant in de 1e, 2e of 3e graad is, dan heeft u ook recht op vergoeding als de transplantatie gebeurt in het land waar deze donor woont.

Ja, u heeft een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Kosten ziekenhuisbehandeling

Wat betaalt u voor een behandeling in het ziekenhuis?

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy