Vergoeding hoortoestel of ruismaskeerder

Heeft u moeite met horen? Of last van ruis in uw oren? Wij bieden vergoedingen voor apparaten die u kunnen helpen. Op deze pagina leest u wat de vergoedingen zijn.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  tot 18 jaar: 100%; vanaf 18 jaar: 75%

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 70% van de rekening tot maximaal 70% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  tot 18 jaar: 100%; vanaf 18 jaar: 75%

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 75% van de rekening tot maximaal 75% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  tot 18 jaar: 100%; vanaf 18 jaar: 75%

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten. Wij vergoeden daarna 100% als u jonger bent dan 18 en 75% als u 18 jaar en ouder bent. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de Aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor een hoortoestel of ruismaskeerder: belangrijk om te weten

 • Wanneer heb ik recht op vergoeding?

  De audicien bepaalt aan de hand van wettelijke eisen of u het hoortoestel of de ruismaskeerder vergoed krijgt. Vrij markt-hoortoestellen worden niet vergoed. 

  Moet uw hoortoestel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan heeft u een aanvraag en motivatie nodig van uw audicien, arts of audioloog om aan te tonen dat deze aanschaf noodzakelijk is. Krijgt u geen vergoeding, dan krijgt u een brief met uitleg van ons. Batterijen worden sowieso niet vergoed.

 • Heb ik toestemming of een verwijzing van Menzis nodig?

  Toestemming

  • Heeft u binnen 5 jaar vervanging nodig, dan heeft u vooraf toestemming nodig van Menzis. 
  • Gaat u naar een gecontracteerde audicien, dan heeft u geen toestemming nodig.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien, dan heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig.

  Heeft u Menzis Basis Vrij?
  In het verzekeringsreglement staat per hulpmiddel of u voorafgaand toestemming van Menzis nodig heeft. Het kan hierbij gaan om een eerste verstrekking, maar ook om vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel. U of uw leverancier dient de aanvraag in bij Menzis. Deze moet zo compleet mogelijk zijn. Menzis beoordeelt uw aanvraag en op basis daarvan krijgt u uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

  Verwijzing

  U heeft voor een hoortoestel of ruismaskeerder geen verwijzing nodig. U kunt direct naar de audicien. Deze doorloopt samen met u het ZN-keuzeprotocol. Vanuit dit protocol kunt u worden doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist.

 • Wat als ik naar een audicien ga die geen contract met Menzis heeft?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien? Dat gaat zo:

  1. U gaat naar de audicien. Die doet een intake.
  2. Na de intake kunt u worden doorverwezen naar een medisch specialist of huisarts. De audicien beoordeelt of dit nodig is. Dan houdt het traject op tot u verder bent onderzocht. 
  3. Is de doorverwijzing niet nodig? Dan geeft de audicien u een advies voor een hoortoestel. 
  4. U heeft proefperiode om het hoortoestel te proberen. Dit duurt 6-10 weken.
  5. Bevalt het hoortoestel? Dan tekent u een verklaring. Hiermee geeft u aan dat u tevreden bent.  
  6. De audicien dient namens u de aanvraag in bij Menzis. De audicien stuurt een audiogram, de tevredenheidsverklaring en offerte mee. Het kan ook zijn dat de audicien u vraagt om zelf de aanvraag in te dienen.
  7. Meestal geven we binnen 14 dagen aan of we het hulpmiddel wel of niet vergoeden. Accepteren we uw aanvraag? Dan krijgt u een zogenaamde machtiging van ons. Hierop staat welk bedrag vergoed wordt. Als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd, krijgt u geen vergoeding. U krijgt dan een brief met uitleg van ons.
  8. Wordt de aanvraag geaccepteerd? Dan kunt u de kosten declareren. Dat kan op 2 manieren:

  A. U betaalt de rekening aan de audicien. U declareert de kosten bij Menzis. U stuurt de rekening en een kopie van de machtiging mee. Menzis vergoedt volgens uw polisvoorwaarden.

  B. U betaalt het bedrag dat niet wordt vergoed aan de audicien. De audicien dient de rekening in bij Menzis. Menzis betaalt het te vergoeden bedrag aan de audicien

  Bent u ouder dan 18 jaar? Dan worden de eigen bijdrage en het eigen risico afgetrokken van uw vergoeding.

 • Geldt er een eigen risico of eigen bijdrage?

  Eigen risico

  Ja, bij een vergoeding vanuit de Basisverzekering voor een hoortoestel of ruismaskeerder geldt het eigen risicoBij een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt er geen eigen risico.

  Eigen bijdrage

  Bent u 18 jaar of ouder, dan geldt er een eigen bijdrage van 25% van de totale aanschafkosten. De vervanging van oorstukjes binnen 5 jaar zit in het totaalbedrag van de aanschaf inbegrepen.

 • Wat zijn de tarieven van gehoormiddelen?

  Hieronder vindt u de tarieven van gehoormiddelen per categorie:

  • Categorie 1 - € 450 (€ 112,50 eigen bijdrage)

  • Categorie 2 - € 500 (€ 125 eigen bijdrage)

  • Categorie 3 - € 550 (€ 137,50 eigen bijdrage)

  • Categorie 4 - € 650 (€ 162,50 eigen bijdrage)

  • Categorie 5 - € 700 (€ 175 eigen bijdrage)

  • Cros/bicros* - € 600 (€ 150 eigen bijdrage)

  *toestel dat gebruikt wordt bij eenzijdige doofheid

Kies zelf uw zorgaanbieder

Veel mensen gaan naar een zorgaanbieder waar de huisarts ze naar doorverwijst. Of een zorgaanbieder die dichtbij is. Maar dat hoeft helemaal niet. U bepaalt zelf waar u behandeld wilt worden. In onze Zorgvinder vindt u alle zorgaanbieders met wie we een contract hebben.

Zorgvinder

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.