Wat krijg ik vergoed?

De meeste medicijnen op recept worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Wel geldt er eigen risico en soms een eigen bijdrage. Ook kan de apotheek kosten berekenen. We leggen u alles uit over de medicijnvergoeding.

In het kort

 • Voor de vergoeding van geneesmiddelen heeft u altijd een recept nodig van uw huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts
 • Voor medicijnen die vergoed worden vanuit de Basisverzekering geldt het eigen risico en soms ook een eigen bijdrage
 • Voor vitamines, mineralen en paracetamol op recept, waarvoor in de vrije verkoop alternatieven zijn, krijgt u geen vergoeding
 • De apotheek brengt ook kosten in rekening

Medicijnen en het eigen risico

De meeste medicijnen op recept worden vanuit de Basisverzekering vergoed. In dat geval is het eigen risico van toepassing. U betaalt de kosten tot aan de hoogte van het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillige eigen risico zelf.

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt er geen eigen risico. U kunt op de vergoedingenpagina zien of er vergoeding uit uw aanvullende verzekering is.

Medicijnen en de eigen bijdrage

Soms moet u voor medicijnen een eigen bijdrage betalen. De overheid bepaalt het maximum van € 250 eigen bijdrage per jaar en kiest voor welke medicijnen dat geldt.

Als u de naam van een medicijn weet en eventuele andere gegevens, kunt u op medicijnkosten.nl kijken. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoedt de eigen bijdrage tot een vast bedrag per kalenderjaar.

Vergoedingen

U krijgt de meeste geneesmiddelen op recept vergoed vanuit de Basisverzekering:

 • geneesmiddelen
 • eigen bijdrage geneesmiddelen vanaf € 250
 • dieetpreparaten als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden
 • afbouwmedicatie antidepressiva (voor taperingstrips heeft u toestemming nodig)
 • vruchtbaarheidsbehandelingen in het ziekenhuis

Soms heeft u alleen recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor:

 • alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen
 • vaccinaties voor reizen naar het buitenland
 • griepvaccinatie (tenzij u tot een risicogroep behoort)
 • zelfzorgmiddelen

Gaat u naar de Regenboog Apotheek?

Menzis vergoedt geen producten van de Regenboogapotheek voor de volgende (bereide) geneesmiddelen:

 • methylfenidaat retard, diverse sterktes
 • dexmethylfenidaat retard, diverse sterktes
 • taperingstrips voor diverse werkzame stoffen

Deze geneesmiddelen zijn duur of de werking ervan is niet bewezen. Daarom worden ze niet vergoed. Voor de vergoeding van taperingstrips 1 maken we een uitzondering. Uit coulance vergoeden we 1 maand een taperingstrip voor de werkzame stof venlafaxine retard. Het gaat dan om de afbouw van de geregistreerde 37,5 tablet met gereguleerde afgifte tot 0 milligram in 28 dagen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Welke kosten berekent uw apotheek?

Op het declaratieoverzicht dat u krijgt van uw apotheker staan de kosten die deze voor u maakt. Bijvoorbeeld om voor u na te gaan of het medicijn voor u geschikt is, geen allergische reacties zal veroorzaken en bijvoorbeeld past bij eventuele andere medicijnen die u al gebruikt. Lees hierover meer in de veelgestelde vragen.

Uw apotheker maakt uw medicijnen zelf?

Sommige medicijnen maakt de apotheker zelf voor u. Ook de vergoeding voor veel van zulke ‘eigen bereidingen’ regelt Menzis automatisch voor u. Maar vraag wel vooraf even of deze medicijnen vergoed worden. Uw apotheker en huisarts kunnen u dat vertellen.

Veelgestelde vragen

 • Welke kosten berekent mijn apotheek

  Voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is, worden terhandstellingskosten en kosten voor het begeleidingsgesprek berekend. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. 

  Er zijn drie apotheektarieven:

  1. De standaardterhandstelling 

  Dit zijn de kosten voor het afleveren van het geneesmiddel door de apotheek aan u. Dit is een vast bedrag, dat de apotheek bij elke levering mag declareren bij Menzis. In sommige gevallen kan en mag de apotheek een toeslag op dit bedrag rekenen, bijvoorbeeld als u in de spoedapotheek komt tijdens de avond of in de weekenden of als de apotheek zelf iets voor u moet maken (een zalfje).

  2. De terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

  De apotheek brengt deze kosten in rekening, als u voor het eerst een nieuw geneesmiddel gaat gebruiken. De apotheek zorgt er dan ook voor dat u goede informatie krijgt hoe u het medicijn moet gebruiken en wat u ervan kunt verwachten. De apotheek krijgt nu een bedrag voor het afleveren van het medicijn en het gesprek. Dit bedrag is dus hoger dan van een gewone aflevering.
  Het is een gesprek waarin uw apotheker of de apothekersassistente met u bespreekt wat de werking, dosering en bijwerkingen van een medicijn zijn. Ook vraagt hij wat uw verwachtingen zijn van het medicijn. Het is de bedoeling dat u na dit gesprek voldoende informatie heeft om het medicijn veilig te gebruiken.

  3. De weekterhandstelling

  Dit zijn de kosten voor het afleveren van het geneesmiddel door de apotheek aan u, als u gebruik maakt van een weekdoseerverpakking (ook wel baxterzakjes genoemd). Deze verpakking is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben om verschillende medicijnen en toedieningsmomenten goed te plannen. Per geneesmiddel mag de apotheek deze kosten in rekening brengen, de apotheek levert deze weekdoseerverpakking per 1-2 of 3 weken tegelijk.

 • Wat is het eerste terhandstellingsgesprek

  Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, berekent de apotheker een apart tarief voor het zogenaamde 'eerste terhandstellingsgesprek'. Dat is het tarief dat u terugziet op uw declaratieoverzicht.

  De apotheker brengt dit tarief in rekening voor de volgende werkzaamheden:  

  • Nagaan of u andere medicijnen gebruikt.
  • Kijken of het medicijn geschikt is voor u; bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor?
  • Beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen.
  • Zo nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts.
  • Uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket plaatsen.
  • Gebruik, werking en eventuele bijwerkingen uitleggen.
  • De schriftelijke uitleg van het medicijn meegeven.

  Animatie over terhandstelling met begeleidingsgesprek

 • Hoe zit het met vergoeding van eigen bereidingen - door de apotheek

  Gebruikt u een geneesmiddel dat uw apotheek zelf maakt of laat maken? De zorgverzekeraars hebben samen afgesproken welke apotheekbereidingen wel en niet worden vergoed. Bekijk de volledige lijst.

  Wat verandert er?

  • Enkele bereidingen worden in 2018 vergoed voor patiënten met nierproblematiek en voor dialysepatiënten. Voorheen werd dit alléén vergoed na afgifte van een machtiging door de zorgverzekeraar.
  • Bij een aantal dranken geldt nu als voorwaarde dat we deze alleen vergoeden bij jonge kinderen en verder alleen bij andere gebruikers met ernstige slikproblemen.

  Eigen bereidingen worden niet vergoed als:

  • De apotheekbereiding gelijk is aan reguliere geneesmiddelen, die ook niet vergoed worden.
  • Als de bereidingen door het ziekenhuis bekostigd worden of als de werkzaamheid niet wetenschappelijk is aangetoond.   

Op deze pagina staat algemene informatie. Uw arts kan u meer vertellen over uw persoonlijke situatie.