Wat krijg ik vergoed?

De meeste medicijnen op recept worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Wel geldt er eigen risico en soms een eigen bijdrage. Ook kan de apotheek kosten berekenen. We leggen u alles uit over de medicijnvergoeding.

In het kort

 • Voor de vergoeding van geneesmiddelen heeft u altijd een recept nodig van uw huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts
 • Voor medicijnen die vergoed worden vanuit de Basisverzekering geldt het eigen risico en soms ook een eigen bijdrage
 • Voor vitamines, mineralen en paracetamol op recept, waarvoor in de vrije verkoop alternatieven zijn, krijgt u geen vergoeding
 • De apotheek brengt ook kosten in rekening

Medicijnen en het eigen risico

De meeste medicijnen op recept worden vanuit de Basisverzekering vergoed. In dat geval is het eigen risico van toepassing. U betaalt de kosten tot aan de hoogte van het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillige eigen risico zelf.

Medicijnen en de eigen bijdrage

Soms moet u voor medicijnen een eigen bijdrage betalen. De overheid bepaalt het maximum van € 250 eigen bijdrage per jaar en kiest voor welke medicijnen dat geldt.

Als u de naam van een medicijn weet en eventuele andere gegevens, kunt u op medicijnkosten.nl kijken. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoedt de eigen bijdrage tot een vast bedrag per kalenderjaar.

Vergoedingen

U krijgt de meeste geneesmiddelen op recept vergoed vanuit de Basisverzekering:

 • geneesmiddelen
 • eigen bijdrage geneesmiddelen vanaf € 250
 • dieetpreparaten als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden
 • afbouwmedicatie antidepressiva (voor taperingstrips heeft u toestemming nodig)
 • vruchtbaarheidsbehandelingen in het ziekenhuis

Soms heeft u alleen recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld voor:

 • alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen
 • vaccinaties voor reizen naar het buitenland
 • griepvaccinatie (tenzij u tot een risicogroep behoort)
 • zelfzorgmiddelen

Gaat u naar de Regenboog Apotheek?

Menzis vergoedt geen producten van de Regenboogapotheek voor de volgende (bereide) geneesmiddelen:

 • methylfenidaat retard, diverse sterktes
 • dexmethylfenidaat retard, diverse sterktes
 • taperingstrips voor diverse werkzame stoffen

Deze geneesmiddelen zijn duur of de werking ervan is niet bewezen. Daarom worden ze niet vergoed. Voor de vergoeding van taperingstrips 1 maken we een uitzondering. Uit coulance vergoeden we 1 maand een taperingstrip voor de werkzame stof venlafaxine retard. Het gaat dan om de afbouw van de geregistreerde 37,5 tablet met gereguleerde afgifte tot 0 milligram in 28 dagen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Welke kosten berekent uw apotheek?

Op het declaratieoverzicht dat u krijgt van uw apotheker staan de kosten die deze voor u maakt. Bijvoorbeeld om voor u na te gaan of het medicijn voor u geschikt is, geen allergische reacties zal veroorzaken en bijvoorbeeld past bij eventuele andere medicijnen die u al gebruikt. Lees hierover meer in de veelgestelde vragen.

Uw apotheker maakt uw medicijnen zelf?

Sommige medicijnen maakt de apotheker zelf voor u. Ook de vergoeding voor veel van zulke ‘eigen bereidingen’ regelt Menzis automatisch voor u. Maar vraag wel vooraf even of deze medicijnen vergoed worden. Uw apotheker en huisarts kunnen u dat vertellen.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staat algemene informatie. Uw arts kan u meer vertellen over uw persoonlijke situatie.