Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen

Er zijn verschillende behandelingen die u kunnen helpen om zwanger te worden. Bekende vruchtbaarheidsbehandelingen zijn onder andere IVF en ICSI.

Jaar:

2022

Collectieve verzekering:

Menzis

Basisverzekering:

Toon alles

Aanvullende verzekering:

Toon alles

Tandverzekering:

Toon alles
Open Filter

Wat krijg ik vergoed uit de Basisverzekering?

 • Menzis Basis Voordelig

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 65% van de rekening tot maximaal 65% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  conform gecontracteerde zorg, 90% van de rekening tot maximaal 90% van gemiddelde gecontracteerde tarieven

 • Menzis Basis Vrij

  Gecontracteerde zorgaanbieder:

  alleen vergoeding voor vrouwen tot 43 jaar. OI, KI en IUI worden volledig vergoed. Bij IVF en ICSI maximaal 3 pogingen vergoed per zwangerschap (en bij vrouwen tot 38 jaar een beperkt aantal embryo's per keer)

  Niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

  Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan betaalt u eerst zelf uw zorgkosten voor en vergoeden wij dit daarna 100%. Let op: rekent uw zorgaanbieder onredelijk hoge tarieven in vergelijking met andere zorgverleners in de Nederlandse markt? Dan krijgt u het deel dat onredelijk hoog is, niet vergoed.

Wat krijg ik vergoed uit de Aanvullende verzekering?

Mijn vergoedingen

Log in en bekijk welke vergoedingen en voorwaarden voor u gelden. 

Inloggen

Uw vergoeding voor vruchtbaarheidsbehandelingen: belangrijk om te weten

 • Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

  Bent u jonger dan 38 jaar?

  Dan heeft u recht op de 1e, 2e en 3e poging IVF per te realiseren zwangerschap. Voor de 1e en 2e poging IVF per te realiseren zwangerschap geldt dat u daarop alleen recht heeft als er maximaal 1 embryo wordt teruggeplaatst. Bij de 3e poging mogen maximaal 2 embryo's worden teruggeplaatst.

  Bent u ouder dan 38 jaar en jonger dan 43 jaar?

  Dan heeft u recht op de 1e, 2e en 3e poging IVF per te realiseren zwangerschap. Bij elke poging mogen maximaal 2 embryo's per keer worden teruggeplaatst. Vanaf 1 januari 2013 is de leeftijdsgrens voor een fertiliteitsbehandeling 43 jaar. U heeft wel recht op een fertiliteitsbehandeling als deze is gestart voordat u de leeftijd van 43 jaar bereikt.

  Let op

  • IVF- en ICSI-behandelingen die door een andere zorgverzekeraar zijn vergoed, tellen mee voor het totaal aantal behandelingen.
  • Assisted Hatching vergoeden we niet. De beroepsgroep in Nederland voert dit niet uit. Assisted Hatching is geen behandeling conform de stand van de wetenschap en praktijk.
  • U heeft recht op gynaecologische behandelingen die de vruchtbaarheid bevorderen als u jonger bent dan 43 jaar.

  Er is ook een vergoeding voor:

  • het invriezen van eicellen en embryo’s
  • follikelstimulatie en eicelpunctie

  De vergoeding is voor vrouwen die:

  • chemotherapie krijgen, met het risico op blijvende vruchtbaarheidsproblemen.
  • radiotherapie krijgen en daardoor kans hebben op blijvende schade van de eierstokken, omdat de eierstokken in het stralingsveld liggen.
  • beide eierstokken of grote delen van beide eierstokken moeten laten verwijderen.
  • of een aanvullende medische indicatie hebben: het fragiele-X-syndroom, turnersyndroom of galactosemie.

  Voor het tot stand laten komen van een zwangerschap na ontdooiing van ingevroren eicellen, bent u aangewezen op de fasen 3 en 4 van een IVF-behandeling. Dit zijn fertilisatie en embryotransfer.

 • Heb ik toestemming van Menzis of een verwijzing nodig?

  Verwijzing

  Ja, voor IVF en ICSI heeft u vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw medisch specialist. Voor andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen zoals KI(D), IUI en OI heeft u een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

  Toestemming

  Voor een vruchtbaarheidsbehandeling bij een gecontracteerde zorgaanbieder heeft u geen toestemming nodig. Gaat u voor vruchtbaarheidsbehandelingen naar een niet-gecontracteerde aanbieder in Nederland dan heeft u wel toestemming van Menzis nodig. 

 • Wat telt als een IVF-poging?

  Een IVF-poging telt als het krijgen van rijpe eicellen (de follikelpunctie) is gelukt. Alleen een poging die stopt tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het moment dat er sprake is van een doorgaande zwangerschap, telt mee voor het aantal pogingen.

  Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van minimaal 10 weken vanaf het moment van de follikelpunctie. In het geval van terugplaatsing van ingevroren embryo’s is een doorgaande zwangerschap een zwangerschap van minimaal 9 weken en 3 dagen vanaf de implantatie.

  Een volledige IVF-poging bestaat uit de volgende 4 fasen:

  1. U krijgt hormonen die de rijping van eicellen in uw lichaam verbeteren.
  2. Er worden eicellen afgenomen.
  3. De eicellen worden bevrucht en in het laboratorium worden embryo's gekweekt.
  4. Een of twee embryo's worden in de baarmoederholte geplaatst.
 • Krijg ik een behandeling in het buitenland vergoed?

  Voor vergoeding van een vruchtbaarheids- of fertiliteitsbehandeling in het buitenland (IVF/ICSI) heeft u vooraf geen toestemming nodig. Bij niet-standaard IVF- of ICSI-behandelingen raden we u aan contact op te nemen. Behandelingen in het buitenland kunnen we pas beoordelen als de behandeling is afgerond. Voor de beoordeling hebben we de volgende informatie nodig:

  Stuur het ingevulde formulier naar:

  Menzis
  t.a.v. Buitenland Verzekerdennota's IVF
  Postbus 75000
  7500 KC Enschede

 • Wat wordt niet vergoed?

  U heeft geen recht op een vergoeding van de kosten voor de donatie van eicellen en/of spermacellen en/of voor de donor. Gebruikt u donorsperma? Dan worden de kosten daaromheen (aanschaf, transport, opslag, screening, etc) niet vergoed. Gaat u voor uw vruchtbaarheidsbehandeling naar een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan heeft u vooraf toestemming nodig.

  De volgende vruchtbaarheidsbehandelingen worden ook niet vergoed:

  • een 4e of volgende IVF/ICSI poging
  • (gedeeltelijke) behandelingen die niet doelmatig zijn en niet horen bij zorg volgens de stand van de wetenschap
  • IVF en andere zorg rond de vruchtbaarheid bij vrouwen van 43 jaar of ouder
  • de behandeling van de donor van de eicel en de donatie van de eicel
  • een Scratching behandeling of een PGS-(preïmplantatie genetische screening)behandeling
  • een IMSI of PICSI behandeling bij de man.
  • Assisted Hatching vergoeden we niet. De beroepsgroep in Nederland voert dit niet uit. Assisted Hatching is geen behandeling volgens de stand van de wetenschap en praktijk.
  • meer dan 1 embryo terugplaatsing bij de 1e en 2e IVF- of ICSI-poging tot 38 jaar.
  • lipid Infusion
 • Wat als ik naar een niet-gecontracteerde zorgverlener ga?

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u een vergoeding tot een maximumbedrag, bovendien heeft u vooraf toestemming nodig. Bekijk hier de maximale vergoedingen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Vruchtbaarheidsbehandelingen vallen onder medisch-specialistische zorg.

 • Wat betekenen de afkortingen?

  IVF: In Vitro Fertilisatie
  Buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's

  ICSI: Intracytoplasmatische sperma-injectie
  Buiten het lichaam tot stand brengen van menselijke embryo's

  KI(D): Kunstmatige Inseminatie (Donor)
  Inseminatie met sperma al dan niet gebruik makend van een donor

  OI: Ovulatie Inductie
  Farmacologische stimulatie

  IUI: Intra Uterine Inseminatie
  Geselecteerde zaadcellen worden direct in de baarmoederholte gebracht

 • Valt een vruchtbaarheidsbehandeling onder het eigen risico?

  Ja, voor vruchtbaarheidsbehandelingen geldt het eigen risico.

Persoonlijk videogesprek

Heeft u een vraag waarover u liever persoonlijk contact hebt? Bij een videogesprek maakt u en afspraak om uw vragen te bespreken met een van onze ervaren medewerkers. Persoonlijk, veilig en wanneer het u uitkomt.

Maak een afspraak

Meer informatie over videogesprekken

Persoonlijk videogesprek over een vruchtbaarheidsbehandeling

Heeft u een vraag over zwanger worden of vruchtbaarheidsbehandelingen? We begrijpen dat u hier liever persoonlijk over praat. Bij een videogesprek maakt u een afspraak om al uw vragen te bespreken in een afgesloten online omgeving. Persoonlijk, veilig en wanneer het u uitkomt. We garanderen uw privacy en onze medewerkers weten hoe ze met vertrouwelijke informatie om moeten gaan.
De voordelen van een videogesprek:

 • U maakt een afspraak wanneer het u uitkomt
 • U krijgt persoonlijke aandacht van een medewerker
 • U hoeft geen extra programma’s te installeren, maar klikt eenvoudig op de veilige link die we u sturen

Maak een afspraak

Vrouw zit achter computer

Waar kan ik terecht?

U kunt voor een vruchtbaarheidsbehandeling naar een gecontracteerde IVF-kliniek. In onze Zorgvinder ziet u welke dat zijn.

U krijgt tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling te maken met twee ziekenhuizen/klinieken. In zogenoemde transportklinieken vinden alle behandelingen plaats ter vóórbereiding van IVF en ICSI. Denk aan de voorlichtingsgesprekken, de echo's en de eicelpunctie. De volgende stappen zoals bevruchting en terugplaatsing vinden weer plaats in de IVF-kliniek. Ook de handelingen in de transportklinieken worden door Menzis vergoed conform de verzekeringsvoorwaarden.

KI(D), OI & IUI
Hiervoor kunt u naar een gynaecoloog of uroloog gaan.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Heeft u zorg nodig, bekijk dan ook altijd eerst de verzekeringsvoorwaarden.

Contact met Zorgadvies

Heeft u vragen over een ziekte of behandeling, het kiezen van een zorgaanbieder, mantelzorg of regelgeving? Onze zorgadviseurs helpen u graag. Bel (088) 222 40 42 op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur voor het maken van een afspraak.